Maantieteen yo-kokeessa pohdittiin ilmastonmuutosta ja Talvivaaraa

Kokelaat saivat myös esimerkiksi piirtää piirrosohjelmalla ilmakehän rakenteen.

Sähköisessä maantieteen ylioppilaskokeessa kokelaat pääsivät vastaamaan kysymyksiin ilmastonmuutoksesta ympäristöpoliittisena ilmiönä ja Talvivaaran vesien hallinnasta. Kokelaat saivat myös esimerkiksi piirtää piirrosohjelmalla ilmakehän rakenteen.

Sähköisen maantieteen lisäksi maanantaina kirjoitettiin tavanomaiseen tapaan uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia ja terveystieto. Useammassa kokeessa oli kysymyksiä, jotka sivusivat pakolaisteemaa.

Uskonnossa kokelaat saivat pohtia muun muassa Raamattua ja katolisen kirkon vaikutusta keskiajan Suomessa. Elämänkatsomustiedossa kysyttiin esimerkiksi ihmisen oikeudesta yksityisyyteen ja verotuksen oikeudenmukaisuutta. Yhteiskuntaopin kokeessa esille nousivat syntyvyys ja Euroopan puolustus- ja turvallisuuspolitiikka. Kemian kokeessa tarkasteltiin eugenolia ja laskettiin veren pH-arvoa. Terveystiedossa kysymyksinä olivat muun muassa alkoholimyrkytys ja suunterveys.