Maatalousyrittäjät ikääntyneet tuntuvasti

Viljelijöiden keski-ikä on noussut 2000-luvun alusta neljällä vuodella, kertoo Tilastokeskus.

Kaikkien viljelijöiden keski-ikä vuonna 2013 oli jo 51 vuotta, kun se vielä vuonna 2000 oli 47 vuotta. Alle 35-vuotiaiden osuus viljelijäväestöstä on laskenut samalla ajanjaksolla 12 prosentista 8 prosenttiin.

Vuonna 2013 lähes puolet eli 47 prosenttia viljelijöistä oli 50–64-vuotiaita.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta vuoden 2013 Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta.