Maatilojen määrä on vähentynyt edelleen

Maatalous- ja puutarhatilojen määrä on Suomessa vähentynyt kolme prosenttia vuodessa.

Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan vuodesta 2010 tilojen määrä on vähentynyt 6 700 kappaletta. 

Tällä vähennysvauhdilla tilojen määrä painuu alle 50 000:n ensi vuonna.

Samalla kasvintuotantoa harjoittavien tilojen osuus kaikista tiloista lisääntyy ja kotieläintilojen osuus vähenee.

Viime vuonna kasvinviljelyä päätuotantosuuntana harjoitti noin 65 prosenttia tiloista ja kotieläintaloutta vähän yli 30 prosenttia.

Loput tiloista ovat sekatiloja. Viljanviljely on yleisin tuotantosuunta kasvinviljelytiloilla ja lypsykarjatalous puolestaan kotieläinpuolen yleisin tuotantosuunta.

Vaikka tilojen määrä vähenee, niin käytössä olevan maatalousmaan määrä lisääntyy.