Mentolitupakat kielletään kokonaan

Suomalaiset joutuvat luopumaan mentolisavukkeista. Aiemmin tällä viikolla hyväksytty EU:n uusi tupakkatuotedirektiivi kieltää makuaineiden käytön savukkeissa. Mentolisavukkeista on luovuttava vuoteen 2020 mennessä.

Samalla savukerasiat on varustettava kuva- ja tekstivaroituksilla.

Nuuskaa koskevat rajoitukset pysyvät entisellään. Nuuskan myynti on kielletty edelleen EU:ssa Ruotsia lukuun ottamatta.