Metsästäjien kärkäs kirje: Variksista tuli pelinappuloita

Metsästäjät toivovat, että variksia pitäisi voida metsästää nykyistä vapaammin. Nykyisellään varis on rauhoitettu pesimäaikaan keväällä ja kesällä; Keski-Suomessa 10.3.–31.7. välisen ajan.

Metsästäjäliiton mielestä variksista on tullut metsästyksenvastaisen politiikan pelinappula, ja taustalla pyörii yhä metsästysvastaisia ajatuksia.

Metsästäjäliitto toivoo, että suojelu- ja lintujärjestöt kohdistaisivat tarmonsa konkreettisiin luonnonsuojelutoimiin esimerkiksi elinympäristöjen parantamiseksi ja ymmärtäisivät, että metsästäjät tekevät asioita juuri tämän eteen.

Sopeutuvainen laji ahdistaa muita

Kannanoton mukaan varikset ovat sopeutuvainen laji, joka edesauttaa muiden lajien taantumista.

"Varisten metsästystä rajoitetaan, vaikka ne tuhoavat keväisin muiden lintujen munia ja poikasia", Metsästäjäliiton kannanotossa sanotaan.

"Meneekö periaatteellinen metsästyksen vastustaminen todella riistalajien ohella muun muassa silkkiuikkujen, harmaasorsien ja peltolintujen pesintöjen onnistumisen edelle?"

Metsästäjäliitto ihmettelee myös väitteitä siitä, että ympärivuotinen varispyynti vähentäisi valvontamahdollisuuksia. Päin vastoin: variksenmetsästyksen salliminen poistaisi kiusauksen ampua kiellettynä aikana.

"Kuinka paljon valvontaa toiminta, jolle on erikseen haettu lupa, tarvitsee? Vähintäänkin erikoinen on lähtöolettama, että luvanvaraisessa varispyynnissä tapahtuisi jotain laitonta", Metsästäjäliitto lausuu.

Metsästäjien mielestä lupaprosessi on yhä sen verran monimutkainen, ettei niitä myönnetä heppoisin tai väärin perusteluin.

"Sen varmistaa ensin luvan myöntäjä ja sitten kuukauden valitusajan aikana erinäiset luvan kampittamiseen pyrkivät paikallisyhdistykset. Näille yhdistyksille toimitetaan tieto luvanhausta pyytämättäkin."

KSML 24.3.2014: BirdLife vaatii linnuille pesimärauhaa