Metsästyskauden ilvessaalis pysyi 400 yksilön tuntumassa

Saalis ilveksen metsästyskaudella pysyi lähes samalla tasolla kuin edellisellä kerralla.

Helmikuun loppuun päättyneellä kaudella saatiin saaliiksi 387 ilvestä, kertoo Suomen riistakeskus. Edelliskaudella kaadettiin 399 ilvestä.

Eniten ilveksiä kaadettiin riistakeskuksen Pohjois-Savon ja Oulun aluetoimistojen alueilla. Lupia ilveksen metsästämiseen myönnettiin yhteensä 424, joista 404 myönnettiin poronhoitoalueen ulkopuolelle.

Poikkeuslupien käyttöaste laski hieman 95 prosentista päättyneen metsästyskauden 91 prosenttiin. Poronhoitoalueen ulkopuolella metsästyskausi kesti joulukuun alusta helmikuun loppuun asti ja poronhoitoalueilla lokakuusta helmikuuhun.

Ilves on maamme runsaslukuisin suurpeto. Luonnonvarakeskus arvioi ennen päättynyttä metsästyskautta Suomessa olevan noin 2 355–2 495 yli vuoden ikäistä ilvestä. Uuden arvion ilveskannasta se antaa keväällä.