Mielipidekirjoitus: Liitävätkö Kankaan alueella liito-oravat vai kaavoittajat?

Ympäristövaikutuksen arvionnit on tehtävä kaikilta osin ja yhtenäisesti Tourujokilaakson pituudelta, kirjoittaa Eero Kuusela.

Jyväskylän Kankaan alueen asemakaavoitusta ei olla tehty, vaan kaavoitus tapahtuu ”pala palalta”. Näin ollen kaavan merkittävät selvitykset ovat tekemättä.

Ympäristövaikutuksen arvionnit on tehtävä kaikilta osin ja yhtenäisesti Tourujokilaakson pituudelta.

Nyt Kankaan aluetta rakennetaan ilman kokonaisvaltaista asemakaavaa ja siihen liittyvää huolellista suunnittelua. Kaavoittajat eivät välitä vuonna 2014 hyväksytystä Kankaan osayleiskaavasta vaan muuttavat valtuustossa päätettyjä rakennuspaikkoja oikeusvaikutteisen osayleiskaavan ja maakuntakaavamerkintöjen vastaisesti.

Luonnonsuojelulaki määrittelee alueen kaavoitustyötä. Harvinaiset ja uhanalaiset luontoarvot on tunnistettava ja tunnustettava. Keski-Suomen ely-keskuksen vuonna 2014 myöntämä poikkeuslupa liito-orava-alueelle on laiton. Pyöräilybaana on pantu kulkemaan liito-oravien pesimäalueen kautta. Puita on kaadettu.

Tourujoen yli pyöräilybaanan jatkeena ”Tuonelan silta” putkahtaisi ulos sankarihautausmaan kohdalta Puistokadulle jalankulkijoiden ”iloksi”.

Luontoarvoja murjotaan, vaikka sillan rakentamista ei ole vielä valtuustossa päätetty! Suunniteltu silta rikkoisi kulttuurihistoriallista maisemaa ja tuhoaisi herkkää Tourujokilaakson suojelussa olevaa luontoa ja lisäisi rantojen eroosiouhkaa.

Kaupunki maanomistajana ja ely-keskus luvanantajana ovat määritelleet liito-oravien pesäpaikat kartoille salaisiksi vuoden 2014 poikkeusluvassa. Salaperäisyyden syyksi on määritelty liito-oravien suoja, etteivät ihmiset pääse niitä vahingoittamaan. Mutta kaavoittajilla on täysi vapaus tehdä työtään salaisesti ja muuttaa luontoa ilman selityksiä. Näin ne pyöräilybaanan liito-oravapuut on jo kaadettu.

Valitusten sattuessa Keski-Suomen ely-keskus ja kaavoittajat tukevat toinen toisiaan – varsinkin vastamäessä.

Tulva- ja hulevesien runsastuminen on tosiasia. Tourujokilaaksossa on tapahtunut valtavia maanvyörymiä. Vuonna 2009 tällainen muistutti Tourujoen herkistä ja jyrkistä rannoista vanhan hautausmaan kohdalla. Tänäkin kesänä Neitsytpuiston kohdalla hulevedet veivät ison määrän maata Tourujokeen, mikä on tapahtunut samalla kohtaa ennenkin.

Kankaan kohdalla oleva Tou-rujoki on määritelty tulvavesien suureksi riskiakueeksi. Yva-lainsäädäntö (ympäristövaikutusten arviointimenettely) astuu tässä voimaan. Koska hankevastaava ja kaavoittaja on sama taho, yvaa ei voi tehdä laillisesti kaavoituksen yhteydessä.

Pala palalta tehdyissä hätäisiltä tuntuvissa ratkaisuissa tulee mieleen kysymys: ”Kuka määrää tahdin Kankaalla”? Vastauksena pyörii ajatuksia – rakennusyhtiöt, markkinointi-ihmiset, konsultit ja ehkä myös kaupungin kaavoittajat.

Kankaan osayleiskaava ei tunnu riittävästi ohjaavan rakentamista ja muuta maankäyttöä alueella. Rakentaminen olisi heti keskeytettävä ja saatettava Kankaan ja Tourujokivarren maakunta-, yleis-, asemakaavat suojelumääräyksineen lain vaatimalle tasolle ja riittävän informatiivisille kaavakartoille, joita eri sidosryhmät voivat noudattaa ja hyödyntää tulevaisuudessa rakentamisen jatkuessa.

Lainsäädäntö edellyttää, että kaavoja laadittaessa niillä henkilöillä, joita kaavaratkaisu koskee, on mahdollisuus vaikuttaa kaavaan, kuten tässä on tehtykin.

Jyväskylän kaupunki on rohkaissut Kankaalle muuttaneita asukkaita perustamaan ”Kankaan asukasyhdistyksen”. Samalla kaupunki on kuulemma rahoittanut yhdistyksen toimintaa. Tämä on helppo tapa saada asukkaat hiljaisiksi?

Eero Kuusela

Jyväskylä

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.