Miksi Säynätsalon raiskausepäilyssä ei nostettu syytteitä? Kihlakunnansyyttäjä vastaa

Kahta Säynätsalossa asuvaa 17-vuotiasta turvapaikanhakijaa epäiltiin kahdesta raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syyttäjä päätti keskiviikkona jättää asiassa syytteet nostamatta.

Keskustelu asiasta on kuohunut rajuna muun muassa Keskisuomalaisen uutisten kommenteissa sosiaalisessa mediassa.

Kihlakunnansyyttäjä ­Marika Visakorpi, millainen prosessi syyttäjän syyteharkinta on?

Rikosepäilyssä esitutkinnan tekee poliisi. Syyttäjä tekee usein jo esitutkintayhteistyötä poliisin kanssa. Syyttäjä päättää syytteen nostamisesta perehtyen poliisin tutkinta-aineistoon.

Mitä rikossyytteen nostaminen vaatii?

Asiassa on oltava todennäköisiä syitä syytteen nostamisen tueksi eli riittävä näyttö kaikista epäillyn rikoksen tunnusmerkeistä. Esimerkiksi raiskauksen osalta on oltava näyttöä sekä sukupuoliyhteydessä olemisesta että siitä, että teko on tapahtunut pakottamalla, väkivaltaa, sen uhkaa tai muita rikoslaissa mainittuja keinoja käyttäen.

Rikosepäily ei vielä tarkoita sitä, että syytekynnys ylittyy. Tutkinnan ja syyteharkinnan tarkoitus on selvittää, onko epäillystä rikoksesta riittävää näyttöä.

Miksi siis ­Säynätsalon ­tapauksessa ei nostettu ­syytteitä?

Tapauksissa ei ollut näyttöä raiskauksista eli siitä, että seksuaaliseen tekoon olisi ryhdytty raiskauksen tunnusmerkistön täyttävää menettelyä käyttäen.

Toisessa tapauksessa epäiltiin myös lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, koska seksuaalinen kanssakäyminen alle 16-vuotiaan kanssa on rangaistavaa, tapahtui se vapaaehtoisesti tai pakottamalla.

Tähän liittyy kuitenkin rikoslain rajoitussäännös: mikäli menettely ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, ja jos osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa, ei kyse ole hyväksikäytöstä.

Käytännössä lainsäätäjä on näin halunnut, ettei nuorten vapaaehtoista keskinäistä seksuaalista kanssakäymistä pidetä rangaistavana.

Syytettä ei nostettu, koska tässä tapauksessa ei ollut riittävästi näyttöä siitä, että itsemääräämisoikeutta olisi loukattu, eikä osapuolten iässä tai muissa seikoissa ollut suurta eroa.