Ministeriö: Lisää sähköautoja verohelpotuksilla

Liikenne- ja viestintäministeriön vetämä työryhmä väläyttää mahdollisuutta alentaa vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen verotusta. Muutos vauhdittaisi muun muassa sähkö- ja kaasuautojen yleistymistä.

Taustalla vaikuttaa EU-direktiivi, joka velvoittaa Suomenkin laatimaan suunnitelman vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkostosta marraskuuhun 2016 mennessä.

EU haluaa, että muun muassa sähkö- ja kaasuautojen määrä lisääntyy, koska fossiilisiin polttoaineisiin perustava liikenne tuottaa paljon kasvihuonekaasuja ja pienhiukkaspäästöjä. Tavoitteena on myös vähentää liikenteen öljyriippuvuutta kotimaassa tuotettujen vaihtoehtoisten polttoaineiden ja sähkön avulla.

– Jotta jakeluverkoston laajentaminen olisi kannattavaa, pitää vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien autojen ostaminen tehdä nykyistä houkuttelevammaksi. Tehokkain keino tässä olisi luultavasti liikenteen verotuksen muuttaminen, esimerkiksi uuden auton hankintaveron alentaminen, liikenneneuvos Saara Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriöstä toteaa.

Uuden auton ostaja maksaa sitä enemmän veroa mitä suuremmat ovat auton hiilidioksidipäästöt. Verohaitari on 5–50 prosenttia auton hinnasta.

– Uuden auton hankintavero voisi olla jatkossa jopa nolla prosenttia, jos päästötkin liikenteessä ovat nolla kuten sähköautoissa.

Jääskeläinen pitää kiinnostavana myös Hollannin mallia, jossa nollapäästöisellä sähköautolla ajava ei maksa lainkaan veroa työsuhde-edustaan.

– Sähköautot ovat vielä varsin kalliita. Kun tällaisia nollaverotettuja työsuhdeautoja palautuisi yritysten omistuksesta jälkimarkkinoille, olisi tavallisilla kuluttajilla paremmat mahdollisuudet ostaa niitä käytettynä. Tämä vauhdittaisi sähköautojen yleistymistä, mikä on edellytys nykyistä laajemmalle latausverkostolle, Jääskeläinen sanoo.

"Signaali ympäristöteosta"

Jääskeläisen mukaan myös huojennus vuosittain maksettavaan auton käyttövoimaveroon saattaisi vauhdittaa esimerkiksi sähkö- ja kaasuautojen yleistymistä. Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviltä autoilta peritään nykyään päästöihin perustuvan perusveron lisäksi käyttövoimaveroa.

– Olisi kaikin puolin oikeutettua ja verotusta selkeyttävää, jos tämä käyttövoimavero poistettaisiin esimerkiksi sähkö- ja kaasuautoilta. Se antaisi auton ostajalle signaalin siitä, että verottajankin mielestä vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävän auton ostaminen on ympäristöteko, Jääskeläinen sanoo.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkostoa ja siihen liittyviä yksityiskohtia on pohtinut liikenne- ja viestintäministeriön johdolla epävirallinen työryhmä, jossa on ollut edustus myös eri polttoainealoilta.

Ryhmän työtä aiotaan jatkaa virallisesti eduskuntavaalien jälkeen. Tällöin ryhmä alkaa pohtia tarkemmin keinoja, joilla muun muassa sähkö- ja kaasuautojen jakeluverkoston laajenemista voitaisiin tukea.

– Autoilijoiden mahdollisista verohelpotuksista keskustelemme syvemmin syksyllä – toivottavasti hyvässä yhteistyössä valtionvarainministeriön edustajien kanssa, Jääskeläinen sanoo.