Ministeriryhmä vaatii lisää nuorisotyötä internetiin

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä on nyt päättänyt toimista, joilla internetvalvontaa tehostetaan. Päätöksen mukaan poliisi laatii operaattoreille suosituksen siitä, miten ja millaista internetissä liikkuvaa tietoa poliisin pitäisi saada.

Poliisi myös selvittää mahdollisuutta luoda järjestelmä, jolla internetin käyttäjät voisivat helposti ilmoittaa viranomaisille epäilyttävästä materiaalista.

Päätöksen taustalla ovat Jokelan ja Kauhajoen tapahtumat. Sisäministeri Anne Holmlundin johtama ministeriryhmä kuitenkin muistuttaa, ettei pelkkä valvonta riitä. Myös ennaltaehkäisevää moniammatillista nuorisotyötä tulisi lisätä.

Ministeriöt ovat jo suunnitelleet nuorisotyön lisäämistä Netari-hankkeessa, jossa työntekijät ovat nuorten tavattavissa käytetyimmillä sosiaalisen median foorumeilla. Nyt tavoitteena on laajentaa työtä siten, että nuori voitaisiin ohjata lisäpalveluihin muille viranomaisille, kuten poliisille tai sosiaali- ja terveysviranomaisille.

Sisäisen turvallisuuden ohjelma on nähtävissä osoitteessa www.intermin.fi/sisainenturvallisuus