Ministerit esittelevät tiedustelulakien uudistuksia

Hallitus on uudistamassa tiedustelulainsäädäntöä. Tänään käynnistetään kolme erillistä lainsäädäntöhanketta, jotka koskevat turvallisuusympäristön muutoksia ja Suomea koskevia uusia uhkia. Ministerit esittelevät hankkeita tänään.

Sisäministeriö johtaa siviilitiedustelun hanketta, puolustusministeriö sotilastiedustelun hanketta ja oikeusministeriö hanketta, joka koskee perustuslain mahdollista muuttamista.

Armeijalle on annettava oikeus verkkotiedusteluun