Mitä sinun tulee tietää Antti Rinteen hallituksen ohjelmasta? Kokosimme tärkeimmät tärpit

Antti Rinteen (sd.) tulevan hallituksen ohjelmasta uutisoitiin jo viikonloppuna laajasti vuodettujen tietojen perusteella. Ohjelma julkistetaan maanantaina kello 10.30 Helsingin Oodi-kirjastossa, mutta Iltalehti ja Helsingin Sanomat saivat ohjelman luonnoksen haltuunsa etukäteen. IL julkaisi sunnuntaina yli satasivuisen luonnostekstin kokonaisuudessaan.

Tähän juttuun on koottu poimintoja viikonloppuna kerrotuista tiedoista.

Palkkaverotus

Tuleva hallitus varaa 200 miljoonaa euroa maltilliseen tuloveron keventämiseen. Kevennyksillä korvataan pieni- ja keskituloisiin palkansaajiin, eläkeläisiin ja yrittäjiin kohdistuvia välillisten verojen korotuksia.

Hallitus ei kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena palkkaveron yleistä keventämistä tilanteessa, jossa talous kasvaa normaalilla tavalla.

Suurituloisiin kohdistuvaa niin sanottua solidaarisuusveroa jatketaan hallituskauden loppuun. Solidaarisuusvero tarkoittaa ansiotuloveron ylintä tuloluokkaa. Sen alaraja on tänä vuonna 76 100 euroa.

Palkkaverotukseen tehdään myös ansiotason nousua ja inflaatiota vastaava tarkistus vuosittain.

Työtulotuki

Hallitus suunnittelee pienituloisille uutta työtulotukea, joka lisäisi kannustimia työn vastaanottamiseen. Työtulotuki tarkoittaisi, että ansiotulovero voi olla negatiivinen pienituloisilla palkansaajilla, eläkeläisillä ja yrittäjillä. Pienituloinen saisi siis verojen maksun sijaan veronpalautusta.

Työtulotuki otettaisiin käyttöön hallituskauden aikana vuoteen 2022 mennessä.

SDP esitti työtulotukea vuosi sitten julkistamassa vero-ohjelmassaan. Tuella pyrittäisiin purkamaan pienituloisten kannustinloukkuja. Samalla kyseessä on keino veronalennusten suuntaamiseen kaikkein pienituloisimmille.

Eläkkeet

Hallitus on nostamassa alle tuhannen euron eläkkeitä noin 50 eurolla kuussa nettona.

Korotukset maksaisivat arviolta noin 180 miljoonaa euroa. HS:n haastattelemat ekonomistit puolestaan haarukoivat hintalapun olevan 185–250 miljoonaa.

Tällainen eläkkeiden korotus olisi suuruusluokaltaan pienempi kuin SDP:n Rinteen aiempi lupaus eläkekorotuksista. Vuosi sitten Rinne lupasi vappupuheessaan 100 euroa nettona kuukaudessa lisää alle 1 400 euron eläkkeisiin. Tämä toteutettaisiin useamman vuoden ohjelmalla ja julkisen talouden salliessa.

Asuminen

Asuntolainan korkojen verovähennysoikeutta on leikattu jo useana vuonna peräkkäin, ja tuleva hallitus aikoo jatkaa tätä kehitystä. Asuntolainan korkovähennys poistuu kokonaan tämän hallituskauden aikana. Nykyisin asuntolainan koroista saa vähentää verotuksessa 25 prosenttia. Jos on 100 000 euron asuntolaina, jonka korko on yhden prosentin, korkovähennys tuo tänä vuonna 75 euron verohyödyn.

Korkovähennystä on viime vuosina voitu leikata melko kivuttomasti, koska yleinen korkotaso on ollut erittäin matala.

Tupakka ja alkoholi

Tupakka- ja nikotiinituotteiden verotusta korotetaan yhteensä 200 miljoonalla eurolla tulevan hallituskauden aikana. Viime vuonna tupakkavero toi valtiolle 1,1 miljardin euron verotulot.

Tupakkaveroa on kiristetty viime vuosina useasti. Tänä vuonna tupakkavero nousi jo kertaalleen vuoden alussa, ja toinen korotus on tulossa heinäkuussa. Näistä korotuksista päätti pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus viime kesän budjettiriihessä.

Alkoholiveroa korotetaan 50 miljoonalla eurolla. Samalla pyritään seuraamaan veronkorotusten vaikutuksia alkoholin matkustajatuontiin. Viro on alentamassa alkoholiveroa kesällä 25 prosentilla, mikä saattaa lisätä alkoholin tuontia Suomeen etelänaapurista. Viron veropäätökset voivatkin rajoittaa Suomen uuden hallituksen mahdollisuuksia alkoholiveron kiristämiseen.

Iltalehden mukaan hallitus korottaa myös virvoitusjuomaveroa 25 miljoonalla eurolla. Kansanterveydellisistä syistä korotus painottuisi sokeripitoisiin juomiin. Hallitus kuitenkin selvittää, voiko marja- ja hedelmämehut rajata pois veron piiristä.

Hallitus ryhtyy myös suunnittelemaan uudenlaista terveysveroa, joka voisi kohdistua esimerkiksi sokeriin, Iltalehti uutisoi.

Poliisit

Poliisien määrää lisätään hallituskauden aikana 300:lla, kertoo Helsingin Sanomat. Suunniteltu lisäys poliisivirkoihin maksaisi kymmeniä miljoonia euroja vuositasolla.

Poliisien määrä on vähentynyt tällä vuosikymmenellä. Vielä vuosikymmenen alussa Suomessa oli reilut 7 800 poliisia, mutta nykyisin määrä on noin 7 200 poliisia. Suomen poliisijärjestöjen liiton tavoitteena on ollut määrän nostaminen 7 850:een.

Hallitusohjelmassa sitoudutaan myös säätämään poliisille enimmäisvasteajat. Lehden mukaan uudet poliisivirat kanavoidaan etupäässä harvemmin asutuille alueille. Myös syyttäjälaitoksen resursseja lisätään.

Hoitajat

Vanhusten hoivan hoitajamitoitus nostetaan 0,7 hoitajaan yhtä hoidettavaa kohti. Nykyisin mitoituksen vähimmäistaso on 0,5.

HS:n mukaan hoitajamitoitukseen on tulossa siirtymäaika, jolla pyritään varmistamaan, että hoitajia löydetään riittävästi eikä kotihoidon tilanne vaarannu. Hallitusohjelmaa rakentavista puolueista kaikki ovat kannattaneet hoitajamitoituksen nostamista, ja etenkin SDP on pitänyt asiaa runsaasti esillä.

Autoilu

Fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan vaalikauden aikana 250 miljoonalla eurolla. Sen tietojen mukaan korotus on täysimääräisenä voimassa vasta vuonna 2023 eli vaalikauden lopulla. Korotuksen vaikutukset pienituloisille kompensoidaan tuloverotuksen ja etuustasojen muutoksilla.

Hallitus myös uudistaa autoilun työsuhde-etua niin, että se suosii huomattavasti vähäpäästöisen auton valintaa.

Lisäksi hallitus vapauttaa sähköauton latausedun verosta, ja tekee näin sähköautoilusta nykyistä houkuttelevampaa.

Koulutuspolitiikka

Rinteen hallitus aikoo kasvattaa korkeakoulujen määrärahoja. HS:n mukaan yliopistojen määrärahoja korotetaan 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Ammattikorkeakoulujen rahoitus kasvaa 20 miljoonalla eurolla vuodessa.

Korkeakoulujen määrärahojen indeksikorotukset palautetaan, eli jatkossa määrärahat nousevat vuotuista kustannustason nousua vastaavasti. Juha Sipilän (kesk.) hallitus oli jäädyttänyt indeksikorotukset vuosiksi 2016–2019.

Kunnat ovat saamassa ammatillisen koulutuksen lisäopettajien palkkaamiseen yhteensä 235 miljoonaa euroa viidelle vuodelle.

IL:n ja HS:n mukaan toinen kotimainen kieli palautetaan pakolliseksi aineeksi ylioppilastutkinnossa. Oppivelvollisuusikää korotetaan 18 vuoteen.

Liikenneinvestoinnit

Perusväylänpitoon tehdään 300 miljoonan euron vuosittainen tasokorotus ensi vuodesta alkaen, lehdet kertoivat. Perusväylänpito tarkoittaa muun muassa maanteiden ja rautateiden päivittäistä kunnossapitoa ja ylläpitoa.

Viime kesänä voimaan tulleeseen uuteen taksilakiin kaavaillaan muutoksia. Havaittuihin epäkohtiin, kuten hinnoittelun läpinäkyvyyteen ja taksien saatavuuteen, etsitään ratkaisuja, ohjelmaluonnoksessa linjataan. Myös Kela-taksien kilpailutuskäytännöt arvioidaan uudelleen.

Uusi hallitus käynnistää Helsingistä pohjoiseen kulkevan Pääradan ja sen laajennusten suunnittelun sekä Itäradan suunnittelun. Myös Helsingistä Turkuun suuntautuvan radan eli niin sanotun tunnin junan jatkosuunnittelu käynnistetään.

Maahanmuuttopolitiikka

Suomen pakolaiskiintiö nostetaan ensi vuonna vähintään 850:een, IL ja HS uutisoivat. Tämän jälkeen otetaan 850–1 050 kiintiöpakolaista vuodessa.

Pakolaiskiintiön suuruus arvioidaan vuosittain, ja arvioinnissa otetaan huomioon turvapaikanhakijoiden määrä. Viime vuosina pakolaiskiintiö on ollut 750 ihmistä.

Turvapaikkahakemusten käsittelyssä asetetaan tavoitteeksi kuuden kuukauden käsittelyaika.

Luonnoksessa on myös maininta kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden ihmisten teknisestä valvonnasta. HS kertoi jo torstaina, että tuleva hallitus aikoo mahdollistaa jalkapantojen käytön kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille.

Seksuaalirikokset

Hallitus on muuttamassa raiskauksen määritelmän rikoslaissa.

Viime vuonna lain muutosta vaatineen kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 50 000 ihmistä. Lakia ollaan muuttamassa kansalaisaloitteen vaatimuksen mukaisesti niin, että raiskausmääritelmä perustuisi suostumuksen puuttumiseen.

Hallitus aikoo myös laatia naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman. Siihen kuuluu muun muassa lähestymiskieltoon liittyvän lainsäädännön tiukentaminen.

Nato

Rinteen hallituksen Nato-kirjaus on aavistuksen miedompi kuin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen muotoilu neljä vuotta sitten.

Rinteen hallituksen uusi kanta Suomen Nato-jäsenyyteen on kirjoitettu hallitusohjelmaan seuraavasti: ”Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustaan kuuluu kansallisen liikkumatilan ja valintamahdollisuuksien ylläpitäminen. Tämä säilyttää mahdollisuuden hakea Nato-jäsenyyttä.”

Sipilän hallituksen muotoilu kuului: ”Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä."

Rinteen hallitus ei myöskään hyväksy Suomen valtioalueen käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan. Vastaavaa kirjausta ei ole Sipilän hallituksen ohjelmassa.

Rinteen hallituksen kirjauksessa sanotaan lehden mukaan myös, että "Ruotsin puolustusyhteistyön syventäminen antaa erityisiä mahdollisuuksia maittemme puolustuksen vahvistamiselle.”

Puolustusvoimat

Hallitus aikoo korvata vanhentuvat hävittäjät täysimääräisesti, nostaa Puolustusvoimien henkilöstön määrää ja lisätä kertausharjoituksia.

Hankintasopimus uusista hävittäjistä solmitaan vuonna 2021. Myös Merivoimille ollaan hankkimassa uusia aluksia. Laivue 2020 -hankintasopimusta koskeva päätös on ajoitettu hallituskauden alkuun.

Puolustusvoimien henkilöstön määrää olisi luonnoksen mukaan tarkoitus nostaa 100 tehtävällä hallituskauden aikana. Kertausharjoitusten määrä puolestaan nousisi noin 20 prosentilla nykytasosta seuraavan neljän vuoden aikana.

Kiinalaiskrääsä

Tuleva hallitus on aikeissa poistaa arvonlisäveron verovapauden alle 22 euron arvoisilta EU:n ulkopuolelta tuoduilta tuotteilta.

Uudistus tulisi voimaan mahdollisimman nopeasti ja viimeistään vuoden 2021 alusta.

Uudistus liittyy todennäköisesti hurjaa vauhtia lisääntyneeseen kiinalaisten verkkokauppojen suosioon.

Kielipolitiikka

Hallitus haluaa tehdä toisen kotimaisen kielen kokeesta pakollisen ylioppilaskirjoituksissa.

Rahapelit

Hallitus selvittää keinoja rahapelaamisen rajoittamiseksi ulkomaisten peliyhtiöiden sivustoilla.

Hallitusohjelmaluonnoksen mukaan "rahapelihaittojen hillitsemiseksi rahapelipolitiikalla turvataan Veikkaus Oy:n kanavointikykyinen yksinoikeus ja Veikkaus Oy:n toimintaedellytykset nopeasti muuttuneessa toimintaympäristössä".

Hallitus haluaa ohjata rahapelaamista "lailliseen, vastuulliseen ja valvottuun pelitarjontaan".

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Iltalehti: Näin 19 ministerisalkkua jaetaan – RKP:lle sittenkin kaksi ministeriä

Antti Rinne: Uuteen hallitukseen tulee 19 ministeriä, hallitusohjelma valmis

Iltalehti julkaisi koko 135-sivuisen hallitusohjelmaluonnoksen – lue tästä

IL: Tuleva hallitus korvaamassa Hornetit täysimääräisesti, Puolustusvoimille lisää henkilöstöä ja huojennusta vuokriin

Lukiolaisten liitto älähti hallitusneuvottelijoiden ylioppilaskirjoituskaavailuista: "Onpahan Täysin. Käsittämätön. Temppu."

IL: Hallitus selvittää rahapelaamisen rajoittamista ulkomaisten pelifirmojen sivuilla

HS ja IL: Rinteen hallitus nostaa pakolaiskiintiötä

IL ja HS: Rinteen tuleva hallitus muuttamassa raiskauksen määritelmän ja laatimassa naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman

Hallitusohjelma vuoti julkisuuteen – näin se vaikuttaa sinun arkeesi

IL: Hallitus panemassa kiinalaiskrääsän kuriin – pienetkin paketit menevät verolle