Muistio: Suuripalkkaisten ostovoima kasvaa pieni- ja keskipalkkaisia enemmän

Ostovoima kasvaa eniten niillä, joiden bruttopalkka on tänä vuonna vähintään 7 000 euroa kuussa, selviää STT:n saamasta eduskunnan sisäisen tietopalvelun laskelmasta.

Suuripalkkaisten ostovoima kasvaa ensi vuonna pieni- ja keskipalkkaisia enemmän. Ostovoima kasvaa eniten niillä, joiden bruttopalkka on tänä vuonna vähintään 7 000 euroa kuussa, selviää STT:n saamasta eduskunnan sisäisen tietopalvelun laskelmasta.

Suuripalkkaisimpien ostovoima kasvaa arvion mukaan 0,8 prosenttia, kun taas pieni- ja keskipalkkaisilla kasvu vaihtelee 0,5:n–0,7:n välillä. 1 500 euron palkalla ostovoiman muutokseksi lasketaan 0,3 prosenttia.

Eiliselle päivätyn muistion mukaan pienimpiä eläkkeitä saavien ostovoima heikkenee ensi vuonna yhdestä lähes kahteen prosenttia. Esimerkiksi 1 000 euron kuukausieläkettä tänä vuonna saavan ostovoima putoaa runsaalla prosentilla ja 500 euron eläkkeellä 1,5 prosenttia.

Tietopalvelun laskelmassa on huomioitu niin henkilöverotuksen vaikutukset kuin kiky-sopimukseen ja eläkeuudistukseen liittyvät sosiaalivakuutusmaksujen muutokset. Luvut sisältävät myös indeksiin sidottujen etuusperusteiden 0,85 prosentin leikkauksen, joka vaikuttaa muun muassa työttömyysturvaan sekä kansan- ja takuueläkkeeseen.