Naton jäsenmaat marssivat usein eri tahtia

Sotilasliitto Naton jäsenmaiden linjanvedot turvallisuuspolitiikassa poikkeavat joskus merkittävästikin toisistaan. Norjan ulkopoliittisen instituutin tutkijan Nina Grägerin mukaan Natossa on aina hyväksytty se, että eri jäsenmailla on erilaisia turvallisuushuolia.

Esimerkiksi Norjan tapauksessa on ymmärretty, että maan täytyy tulla tavalla tai toisella toimeen rajanaapurinsa Venäjän kanssa, Gräger sanoo. Tutkija Eoin McNamara Tarton yliopistosta muistuttaa Norjan kyenneen Nato-jäsenyydestään huolimatta luomaan itselleen varsin puolueettoman maineen kansainvälisessä politiikassa.

- Olen varma, että Suomi saisi samanlaista liikkumavaraa oman tiensä löytämiseen Naton jäsenenä ja Venäjän rajanaapurina, sanoo Gräger.

McNamaran mukaan Slovenia ja Viro ovat hyviä esimerkkejä kahdesta pienestä Nato-maasta, joilla on hyvin erilainen Nato-linja. Slovenia on vaalinut suhteellisen puolueetonta ulkopoliittista linjaa ja ollut aktiivisesti mukana YK:n rauhaturvaoperaatioissa. Viro taas taistellut aktiivisesti Naton riveissä Afganistanissa ja pitää läheisiä suhteita Yhdysvaltoihin erittäin tärkeinä.

Jäsenmaiden erilaisista linjoista ja uhkakuvista kertovat budjettipäätökset. European Leadership Network (ELN) -järjestön tekemän selvityksen mukaan läheskään kaikki jäsenet eivät näytä toteuttavan Walesin huippukokouksessa viime syksynä tehtyjä päätöksiä. Järjestön mukaan esimerkiksi Britannian, Saksan ja Kanadan kaltaiset suuret jäsenmaat olisivat supistamassa puolustusmenojaan, vaikka kokouksessa päätettiin määrärahojen lisäämisestä.