Neljäsosa turvapaikkapäätöksistä myönteisiä tänä vuonna

Lähes 30 prosentissa hakemus raukesi ja 22 prosentissa se jätettiin tutkimatta.

Maahanmuuttovirasto on tehnyt alkuvuoden aikana, huhtikuun 29. päivään mennessä 7550 turvapaikkapäätöstä, joista myönteisiä oli neljäsosa, runsaat 2000. Kielteisiä päätöksiä tehtiin noin 1700.

Turvapaikkahakemus jätettiin tutkimatta noin 22 prosentissa tapauksista ja lähes 30 prosentissa hakemus raukesi.

Vappuun mennessä Maahanmuuttovirasto sai 2628 turvapaikkahakemusta. Vielä tammi-helmikuussa hakijoita saapui noin 200 viikkotahtia, mutta Lapin rajanylityspaikkojen rajoitusten jälkeen tahti on hiipunut.

– Viime viikolla Suomeen saapui 115 turvapaikanhakijaa. Maalis-huhtikuussa viikkotahti on ollut keskimäärin alle sata, sanoo turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja Juha Similä.

Maaliskuussa Maahanmuuttovirasto ilmoitti lakkauttavansa 33 vastaanottokeskusta, ja 10 keskuksen määräaikainen sopimus päättyy.

–  Seuraamme tilannetta koko ajan. Jos kapasiteettia on liikaa, järjestelmää täytyy sopeuttaa, sanoo tulosalueen johtaja Pekka Nuutinen Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksiköstä.

liittyy juttuun turvapaikkahakemusten sähköisestä käsittelystä

Turvapaikkahakemukset käsitellään jatkossa täysin sähköisesti