Niinistön puheessa on kannanotto Trumpin ja ilmastonmuutoksen kyseenalaistajien suuntaan, kommentoi Upin Tiilikainen

Tiilikaisen mukaan puheessa käsiteltiin kansainvälisiä kysymyksiä niukasti.

Presidentti Sauli Niinistö alleviivasi puheessaan, ettei ilmastonmuutos ole mielipidekysymys. Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtajan Teija Tiilikaisen mukaan tämä oli suora kannanotto ilmastonmuutoksen kyseenalaistajien ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suuntaan.

– Tässä on selkeä viesti siitä, että on turha kyseenalaistaa ilmastonmuutosta, koska se on fakta ja toimittava on nyt. Tämän voi lukea kannanottona Yhdysvaltain ja Trumpin suuntaan, jonka politiikassa ilmastonmuutoksen kieltäminen saa ehkä näkyvimmän muodon, Tiilikainen sanoo STT:lle.

Tiilikaisen mukaan Niinistö käsitteli uudenvuodenpuheessaan varsin vähän ulko- ja turvallisuuspoliittisia teemoja.

– Ei hirveästi pohdittu turvallisuuspolittiisia kysymyksiä tai Suomen muuttuvaa ympäristöä.

Puhe sisälsi hänen mukaansa Niinistön perusviestin, jonka mukaan EU:lle on tarve ja sen täytyy olla niissä pöydissä, joissa asioista päätetään.

– Hän viittaa siihen, että tuntuu, että Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat ovat läsnä tekemässä isoja päätöksiä, mutta siellä EU:lla ei ole tuolia.

 

YK:n nostaminen esille vastaus kritiikkiin?

 

Tiilikainen kiinnitti huomiota, että puheessa oli aiemmista puheista poiketen erillinen kappale YK:sta.

– YK edustaa hänelle kansainvälisen yhteistyön moninvälisyyttä, yhteistyön maailmaa.

Hänen mukaansa ottamalla YK:n esille puheessaan Niinistö saattaa vastata kampanjassaan saamaansa kritiikkiin siitä, ettei hän riittävästi panosta globaaleihin kysymyksiin.

– Responsiivisuus tai kritiikkiin vastaaminen ei ole ollut Niinistölle tyypillistä.

Myös naisten aseman käsitteleminen ja toteamus, että naisten panos on ollut korvaamaton Suomen tarinassa, on Tiilikaisen mielestä uutta Niinistöltä.

Tiilikainen kuvailee Niinistön puhetta juhlavaksi, yleväksi ja vähemmän arkiseksi kuin tämän aiemmat puheet.

– Tulevaisuuteen katsova, olisiko tällainen kauden päätöspuhe.

Yksi puheen keskeinen viesti on Tiilikaisen mukaan se, että ketään ei saa jättää huomiotta ja että vaikeitakin asioita on pystyttävä käsittelemään.

– Ehkä juhlavuoden hengessä kansakunnan yhtenäisyys on tärkeä teema.