Nuorena isäksi tulleilla kohonnut riski kuolla keski-iässä

Nuorena isäksi tulleilla on muita korkeampi riski kuolla keski-iässä, käy ilmi Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan alle 25-vuotiaina isäksi tulleilla miehillä oli suurempi todennäköisyys kuolla 45–54-vuotiaina kuin myöhemmin ensimmäisen lapsensa hankkineilla. 30–44-vuotiaina isäksi tulleiden todennäköisyys kuolla keski-iässä oli matalin.

Tutkijoiden mukaan tuloksia ei selitä koulutustaso, asuinalue, siviilisääty tai kokonaislapsiluku, jotka usein ovat yhteydessä ensimmäisen lapsen hankintaikään ja vanhempien terveyteen. Sisarusvertailussa alle 22-vuotiaina isäksi tulleilla miehillä oli selvästi korkeampi todennäköisyys kuolla keski-iässä kuin veljillään, jotka saivat ensimmäisen lapsensa 25–26-vuotiaina.

Tutkimuksessa seurattiin kymmenen vuoden ajan 30?000:ta suomalaismiestä.

Tutkimus on julkaistu Journal of Epidemiology & Community Health -lehdessä.