OAJ esittää korkeakouluille koulutusviennin yksikköä

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ esittää korkeakouluille yhteistä koulutusviennin yksikköä. OAJ:n mukaan yksikkö koordinoisi ja markkinoisi suomalaista koulutusta yhdessä teollisuusviejien kanssa.

Korkeakouluilla ja jopa eri koulutusohjelmilla on kullakin tätä nykyä omia itsenäisiä hankkeitaan. Tämä vie OAJ:n mukaan kohtuuttoman paljon yksittäisen korkeakoulun aikaa varsinaiselta opetukselta.

OAJ:n mielestä korkeakoulujen yhteinen yksikkö turvaisi sen, ettei koulutusvienti veisi opetusresursseja. Järjestö sanoo suhtautuvansa koulutusvientiin myönteisesti, koska se avaa mahdollisuuksia ja hyödyttää koulutuksen kehittämistä myös Suomessa.