OECD moittii Suomen varhaiseläkeputkea

Teollisuusmaiden järjestö OECD moittii Suomen varhaiseläkeputkea.

Suomessa suuri osa työkyvyttömyysetuuksien saajista on ikääntyneitä. Tämä kertoo etuuksien käytöstä varhaiseläkeputkena, OECD arvioi tuoreessa raportissaan. Sairaus- ja työkyvyttömyysetuuksille siirtymistä olisi vähennettävä.

OECD moittii myös ammatillisen kuntoutusjärjestelmän pirstaleisuutta ja perää vajaakuntoisille lisää huomiota työvoimapalveluissa.