Oikeusaputoimistojen karsiminen toi ongelmia

Julkisten oikeusaputoimistojen määrä on lähes puolittunut viidessä vuodessa. Muutos on johtanut esteellisyysongelmiin, sillä esimerkiksi avioeron tai perintöriidan molempien osapuolten asioita ei voi ajaa samassa toimistossa. Toinen osapuoli voi joutua hakemaan apua hyvinkin kaukaa.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan näyttää siltä, että yhä suurempi osa oikeusapuasioista ohjataan yksityisille avustajille.

Toimistojen hoitamat juttumäärät ovat kutistuneet tasaisesti koko 2000-luvun. Viime vuonna niissä käsiteltiin vajaat 45 000 asiaa, yli 11 000 vähemmän kuin vuonna 2000.

Asianajajaliiton mielestä oikeusaputoimistot kaipaisivat uudistamista. Se esittää, että toimistoista tehtäisiin oikeudellisia neuvontapisteitä, jotka eivät enää tarjoaisi oikeudenkäyntipalveluja.

Itä-Suomen oikeusaputoimen johtaja Arto Tiilikainen ei lämpene idealle.

- On tärkeää, että oikeusaputoimistot ovat ammatillisesti korkeatasoisia. Jos ne ovat pelkkiä neuvontapalveluita, ammatillinen osaaminen rapautuu, hän arvelee.

Nettikansalainen on usein itseoppinut lakimies

Apu ei aina ole maksutonta