Oikeusoppineet: Kahdella tuolilla istuminen voi olla ongelma

Kuntapoliitikkojen osallistuminen sellaiseen liiketoimintaan, jonka suurena asiakkaana on kunta, on Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professorin Matti Tolvasen mielestä ongelmallista.

– Vaikka henkilö muodollisesti jääväisi itsensä tietyn asian käsittelystä kunnan päätöksentekoelimissä, voi liikkua hiljaista tietoa, josta hyötyvät tietyt toimijat. Lisäksi esimerkiksi kaava-asiat ovat niin laajoja, että on vaikea arvioida, milloin on kyse henkilön esteellisyydestä, kommentoi Tolvanen.

Tolvasen mielestä kun kuntien palveluita ulkoistetaan, toimijoiden valvonta vaikeutuu.

– Yhtiöt kierrättävät rahaa monimutkaisia reittejä, jolloin valvonta on hankalaa, sanoo Tolvanen.

Yritystoiminnassa mukana olevilla on oikeus osallistua politiikkaan siinä missä muillakin. Myöskään erilaiset hyvä veli -verkostot eivät ole laissa kiellettyjä, huomauttaa Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää.

– Hyvä veli -verkostot tai vastaavat erilaisten etujen edistämisen muodot voivat kuitenkin herättää kysymyksiä rakenteellisen korruption mahdollisuudesta ja aiheuttaa esteellisyystilanteita. Samalla ne nakertavat luottamusta päätöksentekoon, kommentoi Mäenpää.

Rakenteellinen korruptio ei liity yksittäisiin henkilöihin vaan järjestelmien ja instituutioiden toimintaan.

 

Vaasan yliopiston emeritusprofessori Ari Salmisen selvityksen (2015) mukaan esimerkiksi merkittäviin julkisiin hankintoihin voi liittyä toimijoiden kesken riippuvuutta ja epätervettä kiitollisuudenvelkaa, jolloin voidaan rikkoa oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden periaatteita.

Eri asia on, jos luottamushenkilö tuomitaan vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi, valtuusto voi erottaa hänet luottamustoimestaan.

– Jos henkilöä vastaan nostetaan syyte merkittävästä rikoksesta, valtuusto voi pidättää tämän luottamustoimesta oikeudenkäynnin ajaksi, Tolvanen sanoo.

Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Jaakko Selinin (kok.) mukaan käytäntönä on, että poliitikko jäävää itsensä päätöksenteosta, mikäli käsittelyssä on asia, johon liittyy oman hyötymisen mahdollisuus.

– Nykyisin kaupungin toiminta esimerkiksi hankinnoissa ja kilpailutuksissa on paljon aiempaa avoimempaa. Tähän vaikuttaa jo hankintalaki, Selin sanoo.

Saman vahvistaa myös kaupunginhallituksen jäsen Jari Colliander (kesk.).

– Kaupunki julkistaa ostopalvelut eri yhtiöiltä netissä ja kaikki isommat hankinnat kilpailutetaan lain mukaan.

Tarkastuslautakunta valvoo luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksia, jotka ovat julkisesti nähtävillä Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

 

Colliander pitää hyvänä julkista keskustelua poliittisten vaikuttajien yritystoiminnasta ja kaupungin suhteesta näihin toimijoihin. Hänen mukaansa on tärkeää, että kaikki poliittinen toiminta on avointa ja läpinäkyvää.

– Esimerkiksi kilpailutuksiin liittyen on ainakin teoriassa mahdollista, että tietyt demaritaustaiset toimijat saavat käyttöönsä tietoa, jota muilla ei ole. On myös mahdollista, että kilpailutuksen ehtoja viilattaisiin sen mukaan, että se suosisi tiettyjä toimijoita, mutta tätä on mahdotonta osoittaa, sanoo Colliander.

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto ei usko vastaavaa tapahtuvan Jyväskylässä.

– Yleisesti ottaen tietoa kilpailutuksista jaetaan kaikille yrityksille mahdollisimman avoimesti, juuri tiistaina (13.11) oli hankintamarkkinatapahtuma, kertoo Koivisto.

Kaupunginhallituksen jäsen Kati-Erika Timperi (kok.) on tyytyväinen siihen, että poliitikkojen yritystoimintaa ja suhdetta kaupunkiin avataan.

–  En voi välttyä ajatukselta, että aina kaikki ei ole mennyt ihan sääntöjen mukaan. Näiden demariyritysten- ja yhdistysten kautta liikkuvat suuret julkiset rahat ja samat henkilöt tuntuvat toimivan kaikkialla, Timperi pohtii.

Toinen ongelma on hänen mukaansa se, että monella valtuutetulla on taloudellinen kytkös kaupunkiin.

– Kaupunginhallituksessa tai valtuustossa ei juuri ole yksityisen sektorin edustajia, mikä saattaa vaikuttaa päätöksiin, joilla ohjataan julkisten varojen käyttöä, sanoo Timperi.

 

Jaakko Selinin mielestä on hyvä, että ARA tekee tarkastuksen liittyen Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen toimintaan.

– On syytä odottaa ARAn tarkastuksen tuloksia. Jos aihetta ilmenee, voi kaupunki arvioida mahdolliset jatkotoimet selvityksen tuloksia hyödyntäen, kertoo Selin.

Collianderin mielestä Jyväskylän kaupungin tulisi valmistautua antamaan selvitykset demaritaustaisista yritysyhteyksistä, mikäli ARAn tarkastus tuo esiin epäselvyyksiä.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .