Oma lukivaikeus tuo opettajalle pulmia ja mahdollisuuksia

Opettaja, jolla itsellään on lukivaikeus, voi kehittyä erityisen taitavaksi tukemaan oppimisvaikeuksista kärsiviä opiskelijoita. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan oleellista on se, että opettaja pystyy itse kehittämään keinoja vastata työn haasteisiin.

Eila Burns haastatteli väitöstyötään varten toisen asteen koulutuksessa ja korkeakouluissa työskenteleviä opettajia, joilla on lukemis- ja kirjoittamisvaikeus eli dysleksia. Monet heistä kokivat lukihäiriöstä puhumisen työyhteisössä arkaluonteiseksi tai henkilökohtaiseksi asiaksi.

Burnsin mukaan merkityksellistä on se, miten opettajat itse luottivat pystyvyyteensä ja joustavuuteensa. He tunnistivat varsin tietoisesti heikkoutensa ja käyttivät hyödyksi vahvuuksiaan.

Eila Burnsin kasvatustieteen väitöskirja tarkastetaan lauantaina Jyväskylän yliopistossa.