Opettajat peräävät palkankorotuksia syksyn neuvotteluissa

OAJ: Suomessa tulee määritellä, kuinka monta oppilasta yhtä opettajaa kohden voi olla.

Perusopetuksen yhdenvertaisuus täytyy varmistaa, sillä parhaiten ja heikoiten pärjäävien erot kasvavat koko ajan, penää opetusalan ammattijärjestö OAJ.

OAJ:n mukaan oppimistulokset heikkenevät, ja niin oppilaiden kuin alueiden väliset erot kasvavat jatkuvasti.

OAJ ehdottaa erojen kasvamisen pysäyttämiseksi muun muassa sitä, miten monta oppilasta voi enintään olla yhtä opettajaa kohti.

Järjestö ehdottaa varhaiskasvatukseen esimerkiksi yhtä opettajaa seitsemää 3–5-vuotiasta kohden. Perusopetuksessa taas ehdotetaan muun muassa yhtä opettajaa kahtakymmentä 3.–9.-luokkalaista kohden.

OAJ haluaa myös, että perusopetuksen rahoitus nostetaan pohjoismaiselle tasolle. Järjestön mukaan Suomi panostaa perusopetukseen Pohjoismaista vähiten.

 

Palkankorotuksia perätään syksyn neuvotteluissa

 

Opettajat ja muut julkisen sektorin koulutetut työntekijät peräävät palkankorotuksia ensi syksyn neuvotteluissa, ilmoittaa opetusalan ammattijärjestö OAJ.

OAJ toteaa tiedotteessaan, ettei julkista sektoria saa jättää jälkeen työmarkkinoiden yleisestä ansiokehityksestä.

Järjestön mukaan tilastot ja ennusteet osoittavat julkissektorin palkansaajien ostovoiman heikkenevän, kun samaan aikaan yksityissektorin ostovoima kasvaa.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan määräaikainen lomarahaleikkaus jyrkentää ansiokehityseroja entisestään.

Luukkainen nostaa esille myös kuntien "kikkailun" uusien opettajien palkkaamisajankohdalla. OAJ:n kyselyn mukaan 18 prosenttia kunnallisista työnantajista palkkaa uudet opettajat myöhemmin kuin lukuvuoden alusta eli 1.8. lukien. Järjestön mukaan opettaja joutuu tällöin ottamaan vastaan oppilaat ja opiskelijat ilman riittävää ennakkovalmistelua.

– Se kertoo kuntatyönantajan välinpitämättömyydestä koulutuksen laadun suhteen ja opettajien arvostamattomuudesta. Tämä on työnantajilta raukkamaista toimintaa ja alkaa olla työsuojelukysymys, Luukkainen sanoo OAJ:n tiedotteessa.