Opetusministeri sananvapauskiistasta: "Kunnioitamme Jyväskylän yliopiston itsehallintoa"

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ei puutu Jyväskylän yliopiston toimintaan rehtori Keijo Hämäläisen ja professori Tapio Puolimatkan kiistassa sananvapaudesta. OKM ohjaa korkeakoulujen toimintaa ja toimii niiden pääasiallisena rahoittajana.

– Valtiovallan tehtävänä ei ole ratkaista tieteellisiä kiistakysymyksiä tai ottaa niihin kantaa. Ministeriö kunnioittaa Jyväskylän yliopiston itsehallintoa ja sen toimielinten toimivaltaa, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) toteaa.

Jyväskylän yliopiston hallituksen mukaan rehtori toimi asianmukaisesti ja toimivaltansa rajoissa ottaessaan osaa julkiseen keskusteluun kasvatuksen teorian ja tradi­tion professorin Tapio Puolimatkan laatimasta artikkelista Kampanja pedofilian laillistamiseksi.

Hallitus käsitteli asiaa, koska Puolimatka oli tehnyt rehtorista kantelun. Yliopiston hallituksen mukaan rehtorin toiminta ei ole loukannut professori Puolimatkan perustuslaillisia oikeuksia.

Tapio Puolimatka julkaisi kirjoituksensa 27. heinäkuuta Oikea media -verkkolehden vieraskynäpalstalla.

Kirjoitusta arvosteli muun muassa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Se vaati yliopistolta reagointia ja konkreettisia toimia, joilla ”turvataan kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tasa-arvoinen ja turvallinen opiskeluympäristö”.

Rehtori Hämäläinen vastasi ylioppilaskunnalle pikaviestipalvelu Twitterissä. Hämäläinen totesi muun muassa, ettei professori Puolimatkan kirjoitus edusta Jyväskylän yliopiston arvoja eikä linjaa. Rehtori myös ilmoitti, että yliopisto ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin Puolimatkan kirjoituksesta.

Ministerin lausunto on osa vastausta kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) kirjalliseen kysymykseen, jonka Räsänen teki muutama viikko sitten. Räsänen on puolustanut julkisesti Puolimatkan sananvapautta.

– Puolimatka julkaisi artikkelin, jossa hän oman alansa asiantuntijana analysoi pedofilian laillistamiseksi tapahtuvaa kampanjointia. Kirjoituksessaan Puolimatka nosti esille sen, että joukko tutkijoita on esittänyt, että mielikuvat seksuaalisen suuntautumisen synnynnäisyydestä ja muuttumattomuudesta luovat perustan pedofiilien seksuaalioikeuksien puolustamiseksi. Puolimatka hyvin johdonmukaisesti kuvaa prosessia pedofilian hyväksymisestä sen laillistamiseen. On merkillistä, kuinka voimakkaan reaktion professorin julkaisu on herättänyt, Räsänen kirjoittaa kysymyksessään ja jatkaa:

– Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan johto on syyttänyt professori Puolimatkaa homofobiasta. Rehtori on ilmoittanut, että Puolimatkan artikkeli ei edusta Jyväskylän yliopiston arvoja eikä linjaa. Ihmettelen syvästi sitä, mikä pedofiliasta varoittamisessa on vastoin yliopiston arvoja.

Räsänen kertoo olevansa huolissaan akateemisen maailman ja tieteellisen tutkimuksen sananvapauden kaventumisesta.

– Yliopistoissa vallitsee lain mukaan tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaus. Korkean tieteellisen tutkimuksen parissa erilaisten näkökulmien on saatava käydä keskinäistä dialogia. Näkökulmien vaimentaminen loukkaa sananvapautta, jonka perustuslakimme turvaa, Räsänen toteaa.

Vastauksessaan Räsäselle Grahn-Laasonen toteaa, että tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus sekä yliopistojen itsehallinto turvataan jo Suomen perustuslaissa.

– Tieteen vapaus merkitsee muun muassa tutkijan oikeutta valita tutkimusaiheensa ja -menetelmänsä, toteuttaa tutkimus ja julkistaa tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen vapaus tarkoittaa myös vastuuta tutkimuseettisten periaatteiden ja hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta.

Ministeri korostaa, että tutkimuksen ja tieteen vapaus ilmenee erityisesti yliopistojen lakisääteisessä itsehallinnossa.

– Valtiovallan tehtäviin tieteen vapauden ja siihen liittyvän sananvapauden turvaajana kuuluu sen varmistaminen, että päätöksiä yliopistojen sisäisissä asioissa tekevät itsehallinnon mukaisesti niiden omat toimielimet, ministeri toteaa.

Yliopistolain mukaan yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

Ministerin mukaan yliopistojen ja tiedeyhteisöjen on syytä keskustella näiden periaatteiden sisällöistä ja rajoista. Grahn-Laasonen ja OKM myös edellyttävät yliopistoja varmistamaan, että annettava opetus ja käytettävät oppimateriaalit perustuvat tieteelliseen tutkimukseen.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko joka päivä 15 eur. / 3 kk kestotilauksena

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .