Opintotuen ratkaisuja keskitetään Kelaan – ei vaikuta opintotuen hakemiseen

Muutos ei vaikuta korkeakouluopiskelijoiden opintotuen hakemiseen.

Opintotuen ratkaisutoimintaa siirretään korkeakouluista Kelalle, ja opintotukilautakunnat lakkautetaan ensi vuoden alusta.

Muutos ei vaikuta korkeakouluopiskelijoiden opintotuen hakemiseen. Opintotukea haetaan edelleen Kelasta.

Korkeakouluissa voidaan jatkossakin antaa yleisluontoista opintotukineuvontaa.