Opiskelijan sairauspäivärahan hakeminen helpottui

Sairauspäivärahan hakeminen muuttui opiskelijalle helpommaksi elokuun alusta alkaen, kun lainmuutos tuli voimaan.

Opiskelijan ei enää tarvitse lakkauttaa opintotukeaan hakeakseen sairauspäivärahaa. Opintotukea saava voi jatkaa tuen nostamista rahan myöntämiseen saakka. Kela lakkauttaa tuen, jos sairauspäiväraha myönnetään.

Aiemmin opiskelija joutui lakkauttamaan opintotukensa ennen rahan hakemista ja hänen toimeentuloonsa saattoi tulla yli kuukauden katkos.

Lyhyissä, alle kahden kuukauden pituisissa sairauksissa opiskelijan kannattaa pysyä opintotuen saajana. Pidempikestoisessa sairaudessa ensisijainen etuus on sairauspäiväraha.

Sairauspäiväraha lasketaan opiskelijalle joko työtulojen tai opintorahan perusteella.