Opiskelijat laiskoja pitämään tipatonta tammikuuta – Silti suosiossa

Ehkäisevän päidetyön verkoston TNS-Gallupilla helmikuussa teetetyn kyselyn mukaan joka viides alkoholia käyttävästä aikuisväestöstä vietti tipatonta tammikuutta tänä vuonna.

Luvut ovat pysyneet samalla tasolla viimeiset vuodet.

– Tipattoman suosio on ja pysyy. Ihmiset haluavat pitää itsestään huolta, ja haluavat pohtia myös omaa alkoholinkäyttöään, kertoo Ehkäisevän päihdetyön verkoston johtaja Kristiina Hannula tiedotteessa.

Opiskelijat ovat muista ammattiryhmistä vähiten tipattomalla. Maaseudulla asuvat taas kaupunkilaisia useammin. Yli 35-vuotiaat viettävät muita ikäryhmiä enemmän tipatonta tammikuuta. Sukupuolienkin välillä eroja on. Naiset ovat miehiä aktiivisempia tässä asiassa.

Tipaton tammikuu on suomalainen traditio, joka tähtää ihmisten oma ehtoiseen alkoholinkäytön vähentämiseen.