Opiskelijoiden tukia uudistetaan – tämä kaikki muuttuu pian

Kelan mukaan useimpien opiskelijoiden tuki kasvaa merkittävästi.

Opintotuki- ja asumistukilakien muutokset tuovat useita muutoksia opiskelijoiden tukiin pääsääntöisesti ensi elokuun alusta. Kokosimme muutoksia yhteen.

1. Korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa vähennetään. Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 euroa kuukaudessa). Nykyisin korkeakouluopiskelijat saavat opintorahaa joko 336,76 tai 303,19 euroa kuukaudessa opintojen aloitusajankohdasta riippuen.

2. Opintotuen tarveharkintaa lievennetään. Vuoden 2018 alusta vanhempien tulot eivät enää vaikuta itsenäisesti asuvan 18–19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahaan.

3. Korkeakoulututkinnon tukiaikaa lyhennetään. Tutkintokohtaista tukiaikaa lyhennetään 50 tukikuukaudesta 48 kuukauteen ja kokonaistukiaikaa 64 tukikuukaudesta 54 kuukauteen. Yhteensä 360 opintopisteen laajuisen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tukiaika on kuitenkin 57 tukikuukautta. Lyhennykset koskevat niitä, jotka aloittavat ensimmäiset tai uudet korkeakouluopintonsa syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen.

4. Opintolainan valtiontakauksen määriä korotetaan. Opintolainan valtiontakauksen määrä nousee 400 eurosta 650 euroon kuukaudessa Suomessa opiskelevalla ja 700 eurosta 800 euroon kuukaudessa ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla. Alle 18-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden takauksen määrä nousee 260 eurosta 300 euroon. Korkeakouluopiskelijoiden opintolainavähennyksen ja -hyvityksen enimmäismäärät säilyvät nykytasolla. Maksuhäiriö ei enää syyslukukaudesta 2017 alkaen estä opintolainan valtiontakauksen saamista. Opintolainan käyttämistä helpotetaan myös siten, että toisen asteen opiskelijat voivat nostaa kerralla koko lukukauden opintolainansa samoin kuin korkeakouluopiskelijat.

5. Opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin. Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy, ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa ensi elokuusta alkaen. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen. Jos samaan ruokakuntaan kuuluva saa yleistä jo asumistukea, asumistuen saajan on haettava tuen tarkistamista. Asumislisä säilyy niillä, jotka asuvat ja opiskelevat ulkomailla, sekä niillä, jotka opiskelevat Suomessa kansan- tai urheiluopiston maksullisella linjalla ja asuvat opiston asuntolassa.

6. Takaisinperinnän korotusprosenttia pienennetään. Opintotuen tulovalvonnan takaisinperinnän korotusprosenttia pienennetään 15:stä 7,5:een tukivuodesta 2016 alkaen. Opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan vuodesta 2018 alkaen. Korotuksen suuruus perustuu palkkakehitykseen, ja se on tiedossa loppuvuodesta 2017.

Kasvua jopa 450 euroa

Kelan mukaan useimpien opiskelijoiden tuki kasvaa merkittävästi opintolainakorotusten ja asumistukimuutoksen ansiosta. Kuukausittainen tuki voi kasvaa jopa 450 eurolla. Yksin vuokralla asuvan pienituloisen opiskelijan kuukausituet muodostuvat noin 250 euron opintorahasta, 650 euron opintolainasta ja 275–405 euron asumistuesta asuinkunnasta riippuen.

Kelan mukaan tuen määrä pienenee korkeakouluopiskelijoilla, jotka eivät voi saada yleistä asumistukea puolison tai muun ruokakunnan jäsenen tulojen vuoksi. Kuukausittainen tuen määrä pienenee 5–40 eurolla, koska opintolainakorotus ei täysin kata opintorahan pienenemistä ja asumislisän maksamisen päättymistä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.