Orpo: Verkon tiedustelussa ei ole kyse massavalvonnasta

Hallitus käynnistää tiedustelulainsäädännön valmistelun tarkoituksenaan varautua paremmin erilaisiin uhkiin ja ylläpitää tilannekuvaa sotilaallisesta toiminnasta.

Tarkoituksena on parantaa siviilitiedustelun ja sotilastiedustelun mahdollisuuksia tehdä tiedustelutoimintaa verkossa. Lain yksityiskohdat ovat kuitenkin vielä epäselviä.

Sisäministeri Petteri Orvon (kok.) mukaan kyse ei ole verkkoliikenteen massavalvonnasta, eikä tavallisten ihmisten sähköposteja urkittaisi.

– Verkossa tapahtuva rikollinen toiminta tai sen valmistelu on tänä päivänä niin olennainen osa rikollisuutta, että meillä pitää olla ajantasaiset välineet, Orpo sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Tietoliikennetiedustelussa voitaisiin joutua puuttumaan myös kansalaisten viestisalaisuuden suojaan. Oikeusministeriön asiantuntijaryhmä ryhtyy nyt selvittämään, pitäisikö perustuslakia muuttaa viestisalaisuuden osalta. Siihen voitaisiin puuttua kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi, kun aiemmin tämä on ollut mahdollista vain eräiden rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnin tai turvallisuustarkastuksen yhteydessä sekä vankeuden aikana.

Orvon mukaan muissa Euroopan maissa kansallinen turvallisuus on katsottu perusteeksi puuttua viestisalaisuuteen.

Tiedustelulainsäädäntöä ryhdytään valmistelemaan kolmessa ministeriössä. Sisäministeriö johtaa siviilitiedustelua koskevaa hanketta, puolustusministeriö sotilastiedustelua ja oikeusministeriö perustuslain mahdollista muuttamista koskevaa hanketta.

Liikenne- ja viestintäministeriö arvosteli vielä alkuvuodesta voimakkaasti ehdotusta verkkovalvonnan mahdollistavasta lainsäädännöstä. Nykyisen liikenne- ja viestintäministerin Anne Bernerin (kesk.) mukaan ministeriö haluaa olla nyt alusta asti mukana rakentamassa lainsäädäntöä.