Päästökauppa tekee hiilidioksidista kauppatavaraa

Päästökaupan tarkoitus on muuttaa hiilidioksidipäästöt kauppatavaraksi. Valtio asettaa kasvihuonekaasuille ylärajan, jonka kukin teollisuudenala saa enintään tuottaa.

Jokainen teollisuudenhaara saa oman hiilidioksidikiintiönsä joka vuosi. Esimerkiksi sementtitehtaalla voi olla 300 000 tonnin vuosikiintiö. Se saattaa kuitenkin tuottaa 360 000 tonnin päästöt eli ylittää kiintiönsä 60 000 tonnilla esimerkiksi vanhentuneen laitteiston takia.

Tehtaan täytyy silloin ostaa lisää päästöoikeuksia toiselta tehtaalta, joka on tuottanut päästöjä alle kiintiönsä ja voi myydä eteenpäin ylimääräiset päästöoikeudet. Tällainen tehdas voi olla esimerkiksi voimalaitos, jonka päästöt ovat vähentyneet laitteiston uusimisen ansiosta.

Myytyään oikeudet voimalaitos voi kattaa saamillaan rahoilla investoinnit, joilla se oli modernisoinut laitteistoaan. Päästökauppa on keino, jolla valtiot yrittävät houkutella yrityksiä investoimaan vähäpäästöiseen tekniikkaan.