Päivähoito-oikeuden rajaus voisi koskea myös työttömiä

Hallitusohjelmassa kaavaillaan lasten päivähoito-oikeuteen rajausta, joka voisi koskea myös työttömien lapsia.

Suunnitelmien mukaan lapsen päivähoito-oikeus rajattaisiin puolipäiväiseksi, jos toinen vanhemmista hoitaa kotona perheen toista lasta. Työttömien osalta rajaus tulisi voimaan vain, jos työttömyys kestäisi tietyn ajan, esimerkiksi kolme kuukautta.

Päivähoito-oikeuden rajaus voisi tulla voimaan jo ensi vuoden alussa.

Päivähoitoon kaavaillaan myös muita leikkauksia. Yli 3-vuotiaiden lasten määrä aikuista kohden voi kasvaa. Lisäksi kunnat voivat saada mahdollisuuden toteuttaa esiopetus päivähoidon sijasta halvempana kerhotoimintana.

Myös perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen myönnettävistä valtionavustuksista voidaan luopua.