Pöysti: Täydellinen yhdenvertaisuus soten valinnanvapaudessa mahdoton

Jos sote-uudistuksen valinnanvapauslakiluonnosta ei muuteta, arvioiden mukaan valinnanvapausmalli voi kaatua perustuslakiin.

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin mukaan on mahdotonta, että täydellinen yhdenvertaisuus valinnanvapauden määrässä toteutuu eri puolella Suomea sote-uudistuksen myötä.

Jos sote-uudistuksen valinnanvapauslakiluonnosta ei muuteta, arvioiden mukaan valinnanvapausmalli voi kaatua perustuslakiin. Ongelmat liittyvät yhdenvertaisuuteen ja julkisen vallan antamisesta muille kuin viranomaisille.

On olemassa ilmeinen riski, että vaikkapa savukoskelaisen ja helsinkiläisen mahdollisuudet saada terveyspalveluja eivät ole jatkossa tasavertaisia. Pöysti muistuttaa, että valinnanvapauden piiriin tulevat palvelut ovat julkisesti rahoitettuja palveluja, eivät ihmisten itse maksamia.

– Sellainen on mahdotonta, että eri puolella Suomea olisi tasamäärä keskenään kilpailevia palveluntarjoajia ja olisi täydellinen yhdenvertaisuus valinnanvapauden määrässä itsessään. Sellainen ei tule onnistumaan, sote- ja maakuntauudistusten projektinjohtaja Pöysti sanoi.

Hänen mukaansa esimerkiksi valinnanvapauden käynnistäminen pitää tehdä niin, että esimerkiksi juuri savukoskelaisella ihmisellä on aitoja mahdollisuuksia käyttää kohtuullisessa määrin valinnanvapautta.

– Oleellisempaa on se, että savukoskelaisella ihmisellä on saatavilla palveluita, Pöysti sanoi.

Hänen mukaansa julkisen vallan roolia pitää vielä selkeyttää niin, että se turvaa palvelut joko sopimalla yksityisen toimijan kanssa tai tekemällä ne itse.

Kuka tuottaa palvelut?

Pöystin mukaan suuri perustuslakikysymys on se, että nyt joudutaan tekemään aivan uudessa tilanteessa periaatepäätös palveluiden tuottamisesta. Eli onko jatkossa niin, että julkinen valta myös tuottaa palvelut, vai lähdetäänkö siitä, että myös yksityinen voi tuottaa palveluita.

– Jos lähdetään tähän jälkimmäiseen, meidän pitää turvata, että kaupallisista intresseistä huolimatta ihmiset saavat asianmukaisen hoidon, Pöysti sanoi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että annetaanko ihmisille mahdollisuus valita suoraan yksityinen toimija, vai tapahtuuko tämä julkisen vallan alihankintana kuten nyt.

 Pöystin mukaan sote-uudistuksen valinnanvapauteen liittyvät ongelmat ovat korjattavissa. Hänen mukaansa tämä vaatii kuitenkin hyvin intensiivistä työntekoa ja hallitukselta valmiutta tehdä tarvittavat päätökset nopeasti.

– Aikataulu on uudistuksen mittakaavaan nähden poikkeuksellisen tiukka. Moni toivoisi vähän verkkaisempaa valmistelurytmiä, mutta kyllä tässäkin aikataulussa tätä voidaan ihan oleellisilta osin parantaa, Pöysti sanoi.

Sote- ja maakuntalakipaketin on määrä olla torstaina valtioneuvoston käsittelyssä. Valinnanvapauden osalta asia on vasta lausuntokierroksella ja se on tarkoitus saada eduskuntaan myöhemmin keväällä. Tavoitteena on ollut, että kokonaisuus saataisiin vielä tänä keväänä käsiteltyä eduskunnassa.