Paavo Väyrynen esittää kansanäänestystä EU-jäsenyydestä luopumisesta

Kansanedustaja Paavo Väyrynen esittää kansanäänestystä, jonka aiheena olisi Suomen jäsenyys EU:ssa ja Euroopan talous- ja rahaliitossa. Kansanäänestys olisi neuvoa-antava.

Väyrynen perustelee lakiesitystään kansanäänestyksen järjestämisestä sillä, että Suomen liittyminen EU:hun ja euroalueeseen tapahtui perustuslain valossa hyvin kyseenalaisella tavalla.

Hänen mukaansa Suomen turvallisuuspoliittinen asema uhkaa olennaisella tavalla muuttua EU:n yhteisen puolustuspolitiikan syventyessä.

Vuonna 2016 kansalaisaloite EU-jäsenyydestä jäi kauaksi vaadittavasta 50  000 kannattajasta, jotta aloite olisi edennyt eduskunnan käsittelyyn. Aloite sai noin 34  000 kannattajaa.