Palkansaajajohtajat kiittelevät perhevapaapäätöstä

Palola ja Niemi-Laine ihmettelevät, miten uudistus toteutetaan samalla rahalla.

Palkansaajajohtajat pitävät hallituksen päätöstä perhevapauudistuksen toteuttamisesta jo tällä vaalikaudella hyvänä. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta palkkaneuvotteluihin. Niihin vaikuttaa enemmän hallituksen pöydällä oleva työaikalaki, josta asiaa valmistellut työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen.

– Me ei tiedetä, mitä sieltä on tulossa. Katsotaan, mitä hallitus aikoo tehdä, Aalto sanoo.

Aalto sen sijaan kehuu teknologiateollisuuden neuvotteluilmapiiriä hyväksi.

– Neuvotteluilmapiirissä ei ole mitään sellaista, joka vaikuttaisi huolestuttavalta, mutta totta kai, mitä lähemmäksi ratkaisuja mennään, sitä kiihkeämmäksi neuvottelut käyvät, Aalto sanoo.

Aikataulu ja kustannukset?

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola pitää hallituksen perhevapaauudistuksen aloittamista hyvänä päätöksenä, koska sillä on vaikutusta naisten työmarkkina-asemaan ja tasa-arvoon. Se kuitenkin arveluttaa, että uudistus toteutetaan kustannusneutraalisti eli siihen ei ole luvassa lisää rahaa. Myös nopea aikataulu on suuri haaste.

– Mitä se pitää sisällään? Mutta se selviää valmistelun aikana, Palola sanoo ja toivoo, että hallitus valmistelee asiaa yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa, kuten on luvannut.

Miten miehet saadaan kotiin?

Myös Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ihmettelee, ettei uudistukseen ole luvassa lisää rahaa. Hän pitää tärkeänä, että matalapalkkaiset naiset saisivat sellaisen mallin, jotta miehet pystyisivät olemaan kotona. Uudistuksen pitää sopivasti patistaa molempia vanhempia mukaan työelämään. Samalla tulisi kannustaa isiä käyttämään rohkeammin perhevapaita.

– Koska miehillä on paremmat palkat, he eivät pysty jäämään kotiin pitkäksi aikaan. Palkat määrittelevät sen, kuka ylläpitää perheen toimeentuloa, Niemi-Laine sanoo.

Aalto ja Palola kiittelevät veroratkaisua

Aalto ja Palola pitävät hallituksen budjettiriihessä tekemiä veroratkaisuja myönteisinä signaaleina. Hallitus päätti budjettiriihessä 270 miljoonan euron tuloverokevennyksistä kaikille tuloluokille.

Aalto kertoo, että Teollisuusliitossa on pidetty tärkeänä, että kilpailukykysopimukseen liittyvät sosiaalivakuutusmaksujen siirrot työnantajilta palkansaajille kompensoidaan.

– Ja nyt näyttää siltä, että hallituksen esityksen mukaan näin myös tapahtuu. Siinä mielessä voin sanoa, että tämä näkökulma, mikä meillä tähän asiaan oli, toteutuu, Aalto sanoo.

Aalto ei lähde suoraan arvioimaan, tuleeko hallituksen veroratkaisu helpottamaan palkkaneuvotteluja ja näkyykö se palkankorotusten tasossa.

– Sitä en osaa sanoa, mutta omalta osaltaan se tähän keskusteluun vaikuttaa, Aalto sanoo.

Hyvää psykologiaa

Aalto pitää psykologisesti tärkeänä, että solidaarisuusveron alarajaa pysyy ennallaan 72 000 eurossa.

Myös Palola pitää solidaarisuusveron alarajan pysymistä ennallaan oikeana ratkaisuna, vaikka sen merkitys käytännössä ei ole suuri.

Palola sanoo, että keskusjärjestön puheenjohtaja varoo ottamassa tällä liittokierroksella liikaa kantaa työmarkkinaratkaisuun. Hän kuitenkin sanoo pitävänsä hallituksen veroratkaisua hyvänä.

– Tämä on oikean suuntainen ja hyvä signaali työmarkkinapöytiin. Näen sen myönteisenä, Palola sanoo.

JHL:n mukaan kevennyksiä vastaan

Julkisten ja Hyvinvointialojen liiton (JHL) puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine arvostelee sitä, että hallitus avittaa ostovoiman kehitystä veroratkaisuilla.

– Me olemme julkisella puolella niitä vastaa, koska tiedämme, että jostain se raha on pois, Niemi-Laine sanoo.

Hän muistuttaa, että julkisen sektorin ansiokehitys on lomarahaleikkausten vuoksi jo valmiiksi miinusmerkkinen, kun liitto lähtee neuvottelupöytään.

– Palkankorotuksia tarvitaan, Niemi-Laine kertoo.

Niemi-Laine arvioi, että veronkevennykset tulevat näkymään kuntien työpaikkojen määrissä ja palveluissa: työntekijöitä vähennetään ja palvelut heikkenevät. Hän olisi odottanut, että hallitus olisi budjettiriihessä antanut signaalin sille, että lomarahojen leikkauksista luovuttaisiin, koska leikkaukset ovat pitkälti lähteneet hallitukselta.