Palomääräysten muuttaminen edistäisi puurakentamista

Palomääräysten muuttaminen helpottaisi puukerrostalojen rakentamista, esittää puurakentamista arvioinut työryhmä.

Korkeiden puukerrostalojen paloturvallisuudesta huolehdittaisiin automaattisilla sammutuslaitteilla ja runkorakenteiden suojaamisella. Matalammissa enintään nelikerroksissa taloissa paloturvallisuus voitaisiin työryhmän mukaan varmistaa rakenteellisin keinoin ilman sammutuslaitteita.

Työryhmän raportin vastaanottanut asuntoministeri Jan Vapaavuori (kok.) arvioi, että työryhmän ehdotukset laajentavat merkittävästi puun käyttömahdollisuuksia rakentamisessa. Hänen mukaansa palomääräysten selkeyttäminen antaa hyvän pohjan tuotekehitykselle.

Vapaavuori lupaa, että palomääräysten muuttaminen käynnistetään pikaisesti. Tavoitteena on, että uudistus tulisi voimaan jo kuluvalla hallituskaudella.

Puurakentamista halutaan edistää muun muassa ilmastosyistä, sillä puutalot toimivat hiilivarastoina.