Palopäällystön koulutus halutaan siirtää Kuopiosta Tampereelle

Pelastustoimen ammattikorkeakoulututkinto halutaan siirtää Kuopiosta Tampereelle. Työryhmän esityksen mukaan sisäministeriö käynnistäisi pikaisesti lainsäädäntöhankkeen koulutuksen siirtämiseksi Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkeakouluun Tampereelle.

Samalla myös koulutuksen rahoitus siirtyisi opetus- ja kulttuuriministeriöstä sisäministerin alle vuoden 2017 talousarviossa.

Nykyisellään koulutukseen osallistuvat ovat Savonian opiskelijoita, mutta opetuksesta vastaa pääosin Pelastusopisto.

Ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta on viime vuosina pienennetty yli 20 prosenttia. Myös palopäällystökoulutuksen rahoitusta Pelastusopistolle on vähennetty, ja koulutuksen turvaamiseksi työryhmä esittää sen siirtämistä Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle.

Työryhmän selvitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle.