Pankkiveromallille tyrmäys finanssialalta

Valtiovarainministeriön luonnos pankeilta perittävästä määräaikaisesta pankkiverosta saa täystyrmäyksen finanssialalta. Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi pitää tiedotteessaan esitettyä mallia "raippaverona", jonka maksajiksi joutuvat lopulta asiakkaat.

Pankkiverolla on tarkoitus kerätä valtiolle vuosittain 170 miljoonaa euroa vuosina 2013-2015. Määräaikaisen veron suuruus olisi 0,125 prosenttia pankkien riskipainotettujen erien määrästä. Vähäriskistä toimintaa harjoittavien pankkien vero on siten muita pienempi.

Kaupin mukaan suomalainen finanssiala on toiminut vastuullisesti eivätkä suomalaiset toimijat ole vastuussa Euroopassa jylläävästä pankkikriisistä. Ala voisi hyväksyä väliaikaisen pankkiveron, jos sen tuotto rahastoitaisiin mahdollisten pahojen päivien varalle. Yhtä toimialaa kurittavaa veroa se ei halua.

Verosta sovittiin hallitusohjelmassa finanssikriisien hoitoon varautumiseksi. Vastaavia veroja tai vakausmaksuja on jo käytössä monissa maissa. Veroa kerättäisiin, kunnes EU:n kriisinhallintadirektiivin mukainen malli tulee käyttöön.