Paperiliitto katkaisi neuvottelut, ylityökielto alkaa perjantaina

Metsäteollisuus pitää Paperiliiton päätöstä erittäin valitettavana.

Paperiliitto on ilmoittanut Metsäteollisuudelle katkaisevansa neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta. Paperiteollisuuden työehtosopimusta noudattavilla työpaikoilla alkaa ylityökielto perjantaiaamuna kello 6.

Metsäteollisuus jätti aiemmin tänään Paperiliitolle sopimusesityksen. Ensisijaisena tarjottu vaihtoehto olisi voimassa 26 kuukautta, ja siihen sisältyvän palkankorotuksen kustannusvaikutus olisi noin 1,5 prosenttia ensi vuonna ja 1,5 prosenttia vuonna 2019. Sopimus mahdollistaisi muun muassa sen, että ulkopuolisen työvoiman käytöstä voitaisiin sopia paikallisesti nykyistä selvästi laajemmin.

 Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala sanoo STT:lle, että työnantajapuolelta saatu esitys on vino eikä siitä ole neuvoteltu Paperiteollisuuden kanssa lainkaan.

– Me emme ole neuvotelleet ollenkaan sopimuksesta, vaan ilmeisesti yhtiöt ovat keskenään pitäneet palaverin, jossa ovat päätyneet esittämään Paperiliitolle tällaista vaihtoehtoa. Sitä kuvasi myös hyvin tämä, että se on Ota tai jätä -paperi.

Hänen mukaansa esitys pitää sisällään sellaisia elementtejä, ettei Paperiliitto voi sitä hyväksyä.

Vanhala arvioi, että toinen vaihtoehto eli 14 kuukautta yhden prosentin palkankorotuksella tarjottiin siksi, ettei työnantajapuoli itsekään uskonut ensisijaisen tarjouksensa läpimenoon.

Paperiliiton hallitus on koolla perjantaina ja pohtii silloin omia askelmerkkejään.

– Jos tämä menee pahimman kautta, niin sitten tähän tulee seuraavana työtaistelu-uhkat päälle.

Vanhala pitää neuvottelutilannetta erittäin vaikeana.

– Tosi vaikeana. Rehellisyyden nimissä kyllä tässä itsekin yrittää miettiä kaikenlaisia ratkaisuja, mutta vaikea tämä on.

Metsäteollisuus pitää Paperiliiton päätöstä erittäin valitettavana

Metsäteollisuus pitää erittäin valitettavana Paperiliiton päätöstä katkaista paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelut ja julistaa sopimusesityksestä huolimatta ylityökielto.

Metsäteollisuus teki Paperiliitolle aiemmin tänään kaksiosaisen sopimusesityksen, ja Metsäteollisuus kertoo haluavansa edelleen jatkaa neuvotteluita.

Pelkkä Paperiliiton ilmoitus ylityökiellosta voi Metsäteollisuuden mukaan heikentää Suomen mainetta luotettavana kauppakumppanina.

Metsäteollisuus pettyi neuvottelujen katkeamiseen – "Nämä asiat pitää neuvottelupöydässä pystyä ratkaisemaan"

Metsäteollisuudelta Paperiliitolle sopimusesitys – "Loisi mahdollisuuksia saada investointiympäristö houkuttelevammaksi"

Ylempien toimihenkilöiden työehdoista löytyi sopu