Pappisliitto: Jäitä hattuun homoparien vihkimisasiassa

"Papin tulee välttää toimia, jotka lisäävät hajaannusta kirkossa."

Suomen kirkon pappisliitto kehottaa pappeja malttiin avioliittolain muuttuessa 1. maaliskuuta 2017. Pappisliitto katsoo, että papin tulee "toimia rakentavasti kirkon tehtävän edistämiseksi ja välttää toimia, jotka lisäävät hajaannusta kirkossa ja vähentävät papiston keskinäistä kollegiaalisuutta".

Uuden, sukupuolineutraalin avioliittolain mukaan myös samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton. Suomen evankelisluterilainen kirkko ei kuitenkaan muuta oppiaan avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona. Piispainkokouksen elokuun lopussa annetun selonteon mukaan lakimuutos ei tuo papille oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevia kirkolliseen avioliittoon. Pappisliitto katsoo, pappisvirassa toimiminen edellyttää papilta sitoutumista toimimaan kirkon järjestyksen mukaisesti sekä edistämään muutosta kirkon järjestyksen asettamissa rajoissa.

Julkisuudessa on esitetty, että papille voi koitua seuraamuksia molemmissa tapauksissa: hän vihkii homopareja avioliittoon tai jättää sen tekemättä. Pappisliiton mukaan rangaistus vihkimisestä voisi johtua siitä, että pappi on toimittanut sellaisen kirkollisen toimituksen, jota kirkolliskokous ei ole hyväksynyt. Liitto ei arvuuttele, mitä sanktioita tuomiokapitulit mahdollisesti langettaisivat. Pappisoikeuksiin liittyvistä sanktioista ja irtisanomisesta on mahdollista hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Jos taas pappia syytettäisiin syrjinnästä vihkimättä jättämisen takia, pappisliiton mukaan syytteen arvioinnissa pitää ottaa huomioon työnantajan ohjeistus sekä vallitsevan oikeustilan epäselvyys.

– Virkasuhteessa olevan papin tulee noudattaa työnantajansa määräyksiä annettujen ja kiellettyjen virkatehtävien suhteen, liitto sanoo tiedotteessaan.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.