Paula Risikko kiirehtii tiedustelulakeja

Lisävaltuuksia halutaan, jotta viranomaisilla olisi paremmat mahdollisuudet puuttua terrorismiin ja saada paremmin tietoja Suomeen kohdistuvista uhista.

Turvallisuus on nousemassa sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan hallituksen puoliväliriihen yhdeksi pääteemaksi. Risikko perustelee tätä muuttuneella toimintaympäristöllä. Hän pitää tärkeänä, että kaikille ministeriöille saadaan yhteinen ja selkeä tilannekuva turvallisuudesta.

– Lisäksi pitää arvioida se, mitä toimintavaltuuksia tarvitaan lisää ja se, mitä tehdään suorituskyvyn ja resurssien lisäämiseksi.

Risikko kiirehtii tiedustelulakien uudistamista. Ne on saatava valmiiksi jo tämän hallituskauden aikana. Lisävaltuuksia halutaan, jotta viranomaisilla olisi paremmat mahdollisuudet puuttua terrorismiin ja saada paremmin tietoja Suomeen kohdistuvista uhista.

– Tällä hetkellä meillä on mahdollisuus tiedustella ja saada tietoa, jos on kysymys rikoksesta tai sen suunnittelusta. Mutta meidän pitäisi saada tietoa paljon, paljon aikaisemmin.

"Nyt on se momentum"

Risikon mukaan tämä lainsäädäntö on monissa muissa Euroopan maissa jo olemassa. Suomi on takakenossa, mutta nyt työtä tehdään työryhmissä ja parlamentaarinen työryhmä työstää uudistuksia.

Risikko sanoo luottavansa siihen, että työryhmät ovat miettineet vakavasti, miten valvonta varmistetaan niin, ettei kenenkään tarvitse pelätä, että hänen puheluitaan tai sähköpostejaan ryhdytään syyttä seuraamaan.

Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen pitää välttämättömänä, että Suomen viranomaisilla on mahdollisimman pian mahdollisuus sen kaltaiseen tiedonhankintaan, jonka tiedustelulainsäädäntö sallisi.

– Tässä ei ole viivyttelylle paikkaa nyt, Kaukanen sanoi.

Tiedustelulakien tueksi olisi saatava eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistö. Kriittisimmin perustuslain muuttamiseen on suhtautunut vihreät.

– Olen vedonnut kansanedustajiin, että nyt on se momentum ja nyt on saatava tämä eteenpäin, Risikko sanoo ja kysyy, tietävätkö lakihankkeen vastustajat oikeasti, mistä on kysymys.

"Tietääkö Risikko, mistä on kysymys?"

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kertoo olevansa halukas etsimään ratkaisuja, jotta tiedustelulle saadaan pelisäännöt. Perustuslain muuttamiseen vihreät suhtautuvat kriittisesti. Niinistö kysyy, tietääkö Risikko mistä on kysymys ja viittaa kansalaisten tietosuojaan.

– Suomen kansalaisia ei saa vakoilla ilman perusteltua syytä eli mitään massavalvontamuotoista tiedusteluoikeutta ei voida myöntää ja nyt on kysymys rajauksista.

Hallintovaliokunnassa istuva Sirpa Paatero (sd.) huomauttaa, että tiedustelulait ovat monitahoinen asia, koska ne koskevat sekä siviili- että sotilaspuolta, josta siviilipuolen muutos on vaikeampi.

– Emme ole edes omassa eduskuntaryhmässä käyneet läpi sitä, minkälaisia muutoksia on tulossa, joten niihin on vaikea ottaa vielä kantaa.

Niinistö ja Paatero ymmärtävät hyvin, että hallitus nostaa turvallisuuden puoliväliriihen pöydälle, sillä eri turvallisuusviranomaisten toimintakyky on säilytettävä muuttuneessa tilanteessa.

– Koko hallintovaliokunta on ollut sitä mieltä, että rajavalvonnan, poliisin ja tullin resurssien lisäämiseen on suhtauduttava sillä vakavuudella, mikä on tämän hetken turvallisuustilanne ja se tarkoittaa lisää resursseja, Paatero sanoo.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö varoittaa: Helsinki-Vantaan lentoasema vaarassa mennä tukkoon

Rajavartiolaitos: Helsinki-Vantaan rajatarkastukset tiukkenevat, lisää resursseja tarvitaan