Pedot verottaneet pääkaupunkiseudun valkoposkihanhikantaa

Suurin syy huonoon poikastuotantoon on saalistajien menestyminen.

Valkoposkihanhien poikasten määrä on lähes puolittunut Espoossa ja Helsingissä, kertoo Suomen ympäristökeskus. Suurin syy huonoon poikastuotantoon on saalistajien menestyminen. Poikasten määrää vähensivät erityisesti merikotkat, isot lokit ja cityketut. Poikastuotantoa laskivat myös kesäkuun sateet yhdistettynä voimakkaisiin tuuliin.

Suomen ympäristökeskuksen tutkijat laskivat yhteensä 5 720 valkoposkihanhea, joista poikasia oli 484 yksilöä. Kokonaisuudessaan rantaviivan läheisyydessä ruokailevien hanhien määrä laski tutkijoiden mukaan viime vuodesta neljä prosenttia.