Perheet ovat tyytyväisiä neuvoloiden palveluihin

Suomalaiset ovat tyytyväisiä neuvoloiden palveluihin, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselystä. Perheet kiittivät erityisesti neuvolaan pääsyä kohtuuajassa ja hyvää asiakaspalvelua.

Perheet olivat tyytyväisiä myös mahdollisuuteen päättää perhettä koskevista asioista yhdessä ammattilaisen kanssa.

Parannusta vastaajat toivoivat erityisesti neuvoloiden sähköisiin palveluihin. Myös oheispalvelujen, kuten puhe-, toiminta- ja fysioterapian tarjontaan sekä neuvolahenkilökunnan tavoitettavuuteen toivottiin kehitystä.

Kyselyn mukaan tyytyväisimmät neuvola-asiakkaat asuvat Kainuun, Itä-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.

THL selvitti äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaiden tyytyväisyyttä ensimmäistä kertaa koko maan laajuisella sähköisellä palautekyselyllä. Kysely tehtiin viime syksynä. Siihen vastasi liki 12 000 henkilöä.