Perhevapaista aletaan nipistää enemmän vuosilomaa – ei koske näitä työnantajia

Hallitus haluaa rajoittaa vuosiloman ansaitsemista perhevapaiden ajalta niin, että vuosilomaa kertyisi enintään kuuden kuukauden ajalta.

Nykyisen lain mukaan vuosilomaa kertyy koko perhevapaan ajalta lukuun ottamatta hoitovapaata.

Hallitus tavoittelee säästöjä työnantajille perhevapaan ajalta maksettaviin vuosilomakorvauksiin ja toisaalta työtulovakuutuksen kautta työnantajalle korvattaviin vuosilomakustannuksiin.

SAK:n ekonomistin Ilkka Kaukovaaran mukaan myöskään tätä lakia ei sovelleta julkisella puolella eli kunnissa ja valtiolla.

–?Kunnissa ja valtiolla sekä aloilla, joissa työehtosopimuksessa on sovittu karttumasta, muutos itse asiassa maksaa työnantajalle. Tavoite, että säästetään työnantajan, valtion ja kuntien rahaa toteutuu aika heikosti tässä, Kaukovaara ihmettelee.

Tämä johtuu Kaukovaaran mukaan siitä, että nykyisin Kela maksaa korvausta niistä vuosilomapäivistä, joita on tullut perhevapaiden ajalta. Ne eivät ole menneet työnantajan piikiin. Esityksen mukaan Kela-korvaukset tulisivat vain lakisääteiseltä osalta eli lomakarttuma ei käytännössä lyhene, mutta julkisen puolen työnantajien saama korvaus pienenee.

SAK:ta häiritsee myös se, että leikkuri kohdistuu lähes pelkästään naisiin ja on tasa-arvomielessä siksi kyseenalainen.