Tuore EU-asetus kummastuttaa virkavaltaakin: "Syntyy ylimääräisiä kustannuksia sekä poliisille että kansalaisille"

Suomi alkaa perjantaina soveltaa EU-asetusta, jolla suitsitaan laitonta asekauppaa ja -salakuljetusta.

Suomi alkaa perjantaina soveltaa EU-asetusta, jolla suitsitaan laitonta asekauppaa ja -salakuljetusta. Asetuksessa säädetään minimivaatimukset aseen deaktivoinnille eli toimenpiteelle, jolla ase muunnetaan pysyvästi ampumakelvottomaksi.

– Asetus kiristää deaktivoinnin säännöksiä niin, että jatkossa ampumakelvottomaksi tehty ase on entistä hankalampi muuntaa takaisin ampumakelpoiseksi, ylitarkastaja Jussi Kytösaari Poliisihallituksesta sanoo.

Sisäministeriön poliisitarkastajan Seppo Sivulan mukaan Suomessa on kymmeniätuhansia deaktivoituja ampuma-aseita, joista ainakin osa on muunnettavissa takaisin ampumakuntoisiksi.

– Tällaisia aseita voi päätyä rikollisille, Sivula sanoo.

Muutoksilta voi välttyä

Olennainen muutos on se, että jatkossa ”markkinoille saatetut” deaktivoidut aseet on deaktivoitava uudelleen. Markkinoille saattamisella tarkoitetaan kaikkea luovuttamista riippumatta siitä, onko luovutus vastikkeellista vai ei.

Perjantaista alkaen esimerkiksi lahjaksi tai perinnöksi saatu ja jo valmiiksi deaktivoitu ampuma-ase joudutaan paitsi deaktivoimaan myös tarkastamaan ja merkitsemään uudelleen. Asetus koskee niitäkin deaktivoituja aseita ja aseen osia, jotka siirretään EU:n jäsenvaltiosta toiseen.

– Muutoksilta välttyy ainoastaan silloin, jos deaktivoitu ase säilyy alkuperäisen omistajan hallussa, Kytösaari sanoo.

Keräilijät ja perintöaseen haltijat voivat syyllistyä rikokseen, elleivät he noudata uutta EU-asetusta. Lain mukaan pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase on esitettävä poliisille 30 vuorokauden kuluessa deaktivoinnista. Tämän laiminlyövä voidaan tuomita ampuma-aserikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Aselakia on muutettu

Deaktivoinnissa ase muuttuu esineeksi. Viranomainen antaa deaktivoinnista todistuksen, joka uuden asetuksen mukaan on aina pidettävä esineen mukana. Uutta on sekin, että viranomaisen on tehtävä deaktivoinnin hyväksymistä koskeva merkintä esineeseen.

Deaktivointeja saa edelleen tehdä vain ase-elinkeinonharjoittaja eli käytännössä aseseppä. Aselakia on muutettu niin, että jatkossa deaktivoinnin voi tarkastaa mikä tahansa poliisilaitos tai Poliisihallituksen asehallinto.

Alkuvaiheessa tämä on kuitenkin mahdollista vain Poliisihallituksen asehallinnossa Riihimäellä, koska deaktivoidun aseen tarkastaminen ja merkitseminen vaativat erityisvälineitä.

Aseet voi lähettää tarkastettavaksi esimerkiksi postitse tai Matkahuollon kautta. Tarkastus maksaa 24 euroa. Asesepän perimät deaktivointikulut voivat olla muutamia satoja euroja.

– Uudesta asetuksesta syntyy ylimääräisiä kustannuksia sekä poliisille että kansalaisille, poliisitarkastaja Sivula myöntää.

"Kyllä tästä tulee paljon harmia"

Suomen asehistoriallisen seuran puheenjohtaja Esa Salldén arvioi, että EU-asetus tyrehdyttää deaktivoitujen aseiden kaupan.

– Uudet käytännöt lisäävät merkittävästi alan harrastajien kustannuksia. Kaupankäyntiä hidastaa myös se, että odottelemme yhä tarkempia käytännön ohjeita. Moni jää lisäksi odottamaan sen takia, ettei luota asetuksen jäävän pysyväksi.

Harrastajat pelkäävät, että uudelleen deaktivointi voi tuhota esineen arvon, sillä jo kertaalleen deaktivoidut aseet ovat usein vaikeasti purettavia.

– Jos esineeksi muutettu ase rikkoontuu, menettää se arvonsa. Eli kyllä tästä uudistuksesta tulee paljon harmia, Salldén sanoo.