Perussuomalaiset kimpaantuivat uusiutuvien energiamuotojen tuesta – "Hallituksen tuulivoimafanaatikot jatkavat tuulivoimatariffeja"

Perussuomalaisten kansanedustajat hyökkäsivät tiistaina kiivaasti tuulimyllyjä vastaan, kun eduskunta keskusteli uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta.

Perussuomalaisten mielestä hallituksen esittämä uusi tuki on vain jatkoa aiemmalle, tuulivoimaa heidän mielestään kohtuuttomasti suosineelle järjestelmälle.

Varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari (ps.) vaati hallituksen esityksen hylkäämistä, sillä hänen mukaansa uusiutuvien energialähteiden tuotantotuen sijaan Suomen olisi panostettava tuotekehitys- ja tutkimusrahoitukseen, investointitukiin ja matkailuun.

– Uusiutuvan energian tuki, noin 300 miljoonaa euroa, on valtavan iso summa, ja tämä on käytännössä tuulivoimatuki kakkonen. Suurin osa tästä tuesta tulee menemään tuulivoimalle. Esitys ei ole teknologianeutraali, vaikka täällä toisin on väitetty, Huhtasaari julisti.

Huhtasaaren mielestä myös tuulivoiman rakentamiseen liittyvät melu-, välke- ja muut haitat olisi pitänyt tutkia hallituksen esityksessä, mutta näin ei tehty.

Myös Ville Tavio (ps.) kritisoi Huhtasaaren tavoin hallituksen esitystä teknologianeutraalisuuden puutteesta, koska vesivoima on rajattu sen ulkopuolelle. Hänen mielestään esityksellä hallituksen "tuulivoimafanaatikot" jatkavat tuulivoimatariffeja ja tuulivoiman tukemista.

Huutokaupalla kustannukset alas

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija Marita Laukkanen myöntää, että uuden tukijärjestelmän myötä suuri osa tuesta menee todennäköisesti tuulivoimalle. Tämä ei kuitenkaan johdu Laukkasen mukaan teknologianeutraalisuuden puutteesta vaan siitä, että tuulivoimaloilla sähköä kyetään tuottamaan edullisemmin kuin muilla uusiutuvilla energiamuodoilla.

Laukkanen muistuttaa, että uusi järjestelmä perustuu huutokauppamenettelyyn, jolla pyritään varmistamaan eri teknologioiden tasapuolinen kohtelu. Sähköntuottajat ilmoittavat huutokaupassa, millä hinnalla he voivat sähköä tuottaa, ja edullisimmat tarjoukset voittavat. Tämän uskotaan hillitsevän kustannuksia veronmaksajille.

Huutokauppaan voivat osallistua biokaasu-, puupolttoaine-, aurinko-, tuuli- ja aaltovoimalat.

– Tässä huutokaupassa tuulivoima pärjää varmaan aika hyvin, Laukkanen arvioi.

Laukkanen ei allekirjoita kritiikkiä siitä, että vesivoiman jättäminen pois tukijärjestelmästä nakertaisi sen teknologianeutraalisuutta. Hän muistuttaa, että vakiintuneena ja pitkään käytössä olleena energiamuotona vesivoima on poikkeusasemassa uusiutuvien energiamuotojen joukossa, sillä vesivoimahankkeita voidaan toteuttaa markkinaehtoisestikin.

– Eihän valtiontukea kannata maksaa hankkeelle, joka toteutettaisiin ilman sitä tukeakin, Laukkanen sanoo.