Perustuslakiasiantuntijat näyttivät valinnanvapauslaille keltaista valoa – "Isot rakenteelliset ongelmat näyttävät pitkälti poistuneen"

Kireä aikataulu ja yhdenvertaisuuden toteutuminen nousivat huolenaiheiksi.

Hallituksen valinnanvapauslakiesitys on mennyt perustuslain kannalta huomattavasti parempaan suuntaan viime kesästä. Näin arvioivat professorit, jotka olivat tänään eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuultavina.

Kesäkuussa edellinen versio soten valinnanvapauslaista tyssäsi perustuslakivaliokuntaan. Nyt asiantuntijat sanovat, että lain suurimmat perustuslailliset puutteet on korjattu.

– Kun julkisuudessa on käytetty näitä liikennevalovertauksia, niin jos kesäkuussa valinnanvapausesitykselle näytettiin punaista valoa, niin nyt se valo on vähintäänkin keltainen ja ehkä jopa menossa vihreän suuntaan, sanoi Turun yliopiston oikeustieteen professori Juha Lavapuro tultuaan perustuslakivaliokunnan kokouksesta.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen totesi, että nyt käsillä oleva ehdotus on perusrakenteidensa puolesta perustuslain kannalta huomattavasti parempi kuin viime kesänä poistettu paketti.

– Siellä on poistettu yhtiöittämisvelvollisuus, siellä on vaiheistettu eli muutettu valinnanvapauslain toimeenpanoa ajallisesti. Nämä ovat hyviä muutoksia perustuslain kannalta, Ojanen sanoi.

– Isot rakenteelliset perustuslakiongelmat näyttävät pitkälti poistuneen. Se ei tarkoita sitä, että tämä olisi ongelmaton, mutta näissä ongelmissa on kyse mittaluokaltaan erilaisista asioista kuin aiemmin.

"Hyvä saada jonkinlainen seurantajärjestelmä"

Lakiesityksen yhdeksi mahdolliseksi ongelmakohdaksi asiantuntijat nostivat yhdenvertaisuuden toteutumisen.

– Itsehallintoon sisältyy sisäänrakennettuna elementtinä mahdollisuus siihen, että asiat järjestetään eri tavoin, jolloin syntyy tiettyä epäyhdenvertaisuutta. Hallitus lähtee jo tässä esityksessään siitä, että maakuntien sisällä ja välille saattaa syntyä epäyhdenvertaisuutta, sanoi Åbo Akademin julkisoikeuden professori Markku Suksi.

Suksi näki, että lakiin olisi hyvä saada jonkinlainen seurantajärjestelmä, jonka avulla yhdenvertaisuusongelmiin voitaisiin puuttua.

Akuuteimmaksi haasteeksi Suksi nosti kuitenkin aikataulun.

– Erityisesti se, että siellä on maakuntavaalit sellaisena perälautana. Sen suhteen tässä tulee aikamoinen kiire.

Suksi muistutti myös, että vaikka valinnanvapauslain osalta saattaa hyvinkin tulla valmista, koko sote-uudistus on monimutkainen kokonaisuus, johon liittyy monia muitakin lakeja.

Asiantuntijat painottivat sitä, että mitään lopullisia kannanottoja ei voi tehdä ennen kuin on kuultu myös sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita. Heidän näkemyksillään on professorien mukaan merkitystä myös valtiosääntöoikeudelliseen tarkasteluun.

Kuultavana oli myös valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Mikael Hidén. Asian käsittelyn ollessa valiokunnassa kesken hän tyytyi toteamaan kokouksen jälkeen, että asia on iso ja vaatii huolellista valmistelua. Hidén totesi yleisesti, että jos peruslakivaliokunnan käsittelemiin esityksiin tulee perustuslaillisia ongelmia, ne voivat olla kahden tyyppisiä

– Ne voivat olla sellaisia, jotka voidaan normaalissa eduskuntakäsittelyssä hioa kuntoon. Sitten joskus voi olla sellaisia ongelmia, jotka ovat sen lakiehdotuksen kannalta niin perustavaa laatua sen koko lakiehdotuksen sisällölle, Hidén sanoi.

– Vähän olettaisin, että tässä on nyt lähinnä kysymys ensimmäisen tyypin asioista, siellä on korjattavaa, mutta ne ovat korjattavissa, Hidén sanoi.

"Monta viikkoa varmaan menee"

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) oli varsin niukkasanainen kokouksen jälkeen. Hän totesi kokouksen olleen vasta ensimmäinen kuuleminen.

– Käsittely jatkuu. Meillä on tällä viikolla perustuslakiasiantuntijoita kuultavana, ensi viikolla tätä sisältöä, sosiaali- ja terveysasiantuntijoita, Lapintie sanoi.

Hän ei uskaltanut lähteä arvioimaan, kuinka kauan asian käsittely valiokunnassa kestää.

– Monta viikkoa varmaan menee, Lapintie sanoi.