Perustuslakivaliokunta paneutuu suvivirsijupakkaan

Eduskunnan perustuslakivaliokunta selvittää lain täsmentämistarpeet suvivirren asemasta nousseen jupakan vuoksi.

Valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) sanoo, että valiokunta laatii jonkinlaisen kannanoton opetushallinnolle siitä, minkä tyyppisiä perinnejuhlat voivat olla, jotta ne eivät loukkaisi kenenkään uskonnonvapautta.

Koskisen mukaan perinteiset joululaulut ja suvivirsi kuuluvat Suomessa enemmän juhlaperinteen puolelle eivätkä ne loukkaa ihmisten uskonnollista vakaumusta, vaikka näihin tilaisuuksiin osallistuisikin. Koskisen mukaan myös valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden enemmistö oli entisen tulkinnan kannalla.

- Pientä hajontaa on joissakin kysymyksissä.

Suvivirren asema joutui pari viikkoa sitten tulilinjalle, kun apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen linjasi, ettei kouluissa pitäisi järjestää tilaisuuksia, joissa on tietyn uskonnollisen vakaumuksen mukaista sisältöä.

Ensimmäinen tulkinta kannanotosta oli, ettei kevätjuhlissa saisi laulaa edes suvivirttä. Puumalainen itse on tyynnytellyt kohua ja arvioinut, että virren kaksi ensimmäistä säkeistöä ovat hyväksyttävissä.

Luokanopettajat: "Näpit irti perinteistä!"

Tässä ovat suvivirren sanat

Poliitikot apulaisoikeuskanslerille: "Virheellinen kannanotto"

Apulaisoikeuskansleri: Koulujen uskonnolliset tilaisuudet ongelmallisia