Pientalojen palotarkastukset omavalvontaan

Pientalojen asukkaat tekevät pian talonsa palotarkastukset itse. Yli puolella Suomen pelastuslaitoksista omavalvonta on jo käytössä tai tulossa käyttöön, arvioidaan sisäministeriöstä.

Uudessa järjestelmässä omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon omistaja tarkastaa paloturvallisuuden pelastuslaitoksen ohjeiden perusteella.

Vastuu valvonnasta säilyy kuitenkin pelastusviranomaisilla.