Pintakäsittelyllä voi vähentää kyllästetyn puun vaaraa

Esimerkiksi trukkilavat, laatikot ja johdinkelat voi lakata tai maalata, jolloin iho ei joudu kosketuksiin alkuperäisen pinnan kanssa.

– Monet ulkokäyttöön suunnitellut puutavarat on usein kyllästetty kemikaaleilla lahoamisen ja kulumisen hidastamiseksi.

– Jos kyllästettyä puutavaraa käyttää kodin sisustamisessa, voi kemikaalivaaraa vähentää pintakäsittelemällä tavaran.

– Esimerkiksi trukkilavat, laatikot ja johdinkelat voi lakata tai maalata, jolloin iho ei joudu kosketuksiin alkuperäisen pinnan kanssa.

– Nykyään kuluttajille myytävä kyllästetty puu ei sisällä kromia tai arseenia.

– Vanhoja kyllästettyjä pölkkyjä ja pylväitä ei saa käyttää asuinalueilla, kotitalouksien rakenteissa tai puutarhakalusteissa eikä missään kohteissa, joissa ihokosketus on mahdollinen.

– Kreosoottikyllästettyjä ratapölkkyjä ei ole enää vuoden 1996 jälkeen saanut käyttää pihapiirissä tai virkistysalueilla, eikä niitä luovuteta yksityisille kuluttajille ollenkaan.

– Arseenipitoisten CCA-kyllästettyjen sähköpylväiden luovuttaminen kuluttajille on ollut kiellettyä kesäkuusta 2004 asti.