Pojat näkevät EU-jäsenyyden tyttöjä synkemmin

Suuri osa suomalaisnuorista näyttää kannattavan Suomen EU-jäsenyyttä. Pojat suhtautuvat EU-jäsenyyteen tyttöjä pessimistisemmin.

Tiedot ilmenevät Euroopan komission Suomen-edustuston tutkimuksesta, jossa selvitettiin lukio- ja ammattikouluikäisten nuorten EU-asenteita.

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 51 prosenttia pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Joka viides ei osannut vastata kysymykseen.

Kymmenesosa vastaajista pitää EU-jäsenyyttä huonona asiana, ja 74 prosenttia heistä on poikia. EU on suositumpi kaupungeissa ja taajamissa kuin maaseudulla.

Valtaosa vastaajista arvioi tietävänsä EU:sta jonkin verran. Tärkeimpiä EU-tiedon lähteitä ovat televisio, sanomalehdet, internet ja koulu.

Nuorten mielestä EU:n pitäisi puuttua etenkin ympäristökysymyksiin, turvallisuuteen sekä kansainvälisten kriisien hallintaan. Vähiten EU:n halutaan puututtavan verotukseen, kuluttajansuojaan ja koulutukseen.

Viime syksynä tehtyyn kyselyyn vastasi noin tuhat 14-23-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,5 prosenttia molempiin suuntiin.